Hotărârea nr. 315/2003

HOTARAREnr. 315 din 2003-11-20 HOTARIRE 315 din 20/11/2003 PRIVIND SCHIMBAREA DENUMIRII ACTUALEI STRAZI "VENEREI", SITUATA IN SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN STRADA "PARINTELE GALERIU (1918-2003)"
HOT. 315 20/11/2003
HOTARIRE 315 din 20/11/2003

HOTARIRE    315 din 20/11/2003

PRIVIND SCHIMBAREA DENUMIRII ACTUALEI STRAZI "VENEREI", SITUATA IN SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN STRADA "PARINTELE GALERIU (1918-2003)”

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

 

HOTARARE

privind schimbarea denumirii actualei Strazi “Venerei”, situata in sectorul 2 al Municipiului Bucuresti in Strada “Parintele Galeriu (1918-2003)”

 

Avand in vedere solicitarea Primarului sectorului 2 al municipiului

 Bucuresti;                   

Luand in considerare expunerea de motive a consilierilor municipali;

Tinand cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al  Municipiului Bucuresti;

In temeiul prevederilor art.38 alin.(2) lit.“u” din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,

 

 

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

Hotaraste:

 

Art. 1. – Se aproba  schimbarea denumirii actualei Strazi “Venerei”, situata in sectorul 2 al municipiului Bucuresti in Strada “Parintele Galeriu (1918-2003)”

Art. 2. – Compartimentele de specialitate din cadrul Primariei sectorului 2 Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 20.11.2003

Nr. 315