Hotărârea nr. 314/2003

HOTARAREnr. 314 din 2003-11-20 HOTARIRE 314 din 20/11/2003 PRIVIND TRANSMITEREA IN FOLOSINTA GRATUITA, PE TERMEN DE 10 ANI, FEDERATIEI SANITAS DIN ROMANIA A IMOBILULUI SITUAT IN STR. VASILE LASCAR NR.16, SECTOR 2
HOT. 314 20/11/2003
HOTARIRE 314 din 20/11/2003

HOTARIRE    314 din 20/11/2003

PRIVIND TRANSMITEREA IN FOLOSINTA GRATUITA, PE TERMEN DE 10 ANI, FEDERATIEI SANITAS DIN ROMANIA A IMOBILULUI SITUAT IN STR. VASILE LASCAR NR.16, SECTOR 2

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

 

HOTARARE

privind transmiterea in folosinta gratuita, pe termen de 10 ani, Federatiei SANITAS din Romania a imobilului situat in Str. Vasile Lascar nr. 16, sector 2

 

                Avand in vedere solicitarea Federatiei SANITAS din Romania prin adresa nr. 4582/6/20.10.2003;

            Vazand expunerea de motive a consilierilor municipali;

            Luand in considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti

In temeiul prevederilor art.38 alin.(2) lit.“f’ si ale art.126 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,

 

 

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

Hotaraste:

 

            Art. 1. – Se aproba  transmiterea in folosinta gratuita, pe termen de 10 ani, Federatiei SANITAS din Romania a imobilului situat in Str. Vasile Lascar nr. 16, sector 2, pentru desfasurarea de activitati specifice.

Art. 2. – Schimbarea destinatiei imobilului atrage dupa sine revocarea de drept a prezentei hotarari.

            Art.3. – Directiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

 

Bucuresti, 20.11.2003

Nr. 314