Hotărârea nr. 313/2003

HOTARAREnr. 313 din 2003-11-20 HOTARIRE 313 din 20/11/2003 PRIVIND APROBAREA EXERCITARII DE CATRE CONSILIILE LOCALE ALE SECTOARELOR 1-6 A ATRIBUTIILOR PRIVIND APROBAREA IMPRUMUTURILOR INTERNE SI EXTERNE PENTRU INVESTITII
HOT. 313 20/11/2003
HOTARIRE 313 din 20/11/2003

HOTARIRE    313 din 20/11/2003

PRIVIND APROBAREA EXERCITARII DE CATRE CONSILIILE LOCALE ALE SECTOARELOR 1-6 A ATRIBUTIILOR PRIVIND APROBAREA IMPRUMUTURILOR INTERNE SI EXTERNE PENTRU INVESTITII

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

 

HOTARARE

privind aprobarea exercitarii

de catre consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atributiilor privind aprobarea imprumuturilor interne si externe pentru investitii

 

                Avand in vedere expunerea de motive a consilierilor generali;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;          

In temeiul prevederilor art.46 alin.(3), art.95 alin.(2) lit.“b” si alin.(3) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,

 

 

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

Hotaraste:

 

            Art. 1. – Se aproba  exercitarea de catre consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atributilor privind aprobarea imprumuturilor interne si externe pentru investitii.

            Art.2. – Directiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti si consiliile locale ale sectoarelor 1-6 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotatari.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 20.11.2003

Nr. 313