Hotărârea nr. 311/2003

HOTARAREnr. 311 din 2003-11-20 HOTARIRE 311 din 20/11/2003 PRIVIND INCHEIEREA UNOR ACORDURI DE COOPERARE INTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 SI CONSILIILE LOCALE ALE ORASELOR SLIEMA SI NAXXAR DIN REPUBLICA MALTA
HOT. 311 20/11/2003
HOTARIRE 311 din 20/11/2003

HOTARIRE    311 din 20/11/2003

PRIVIND INCHEIEREA UNOR ACORDURI DE COOPERARE INTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 SI CONSILIILE LOCALE ALE ORASELOR SLIEMA SI NEXXAR DIN REPUBLICA MALTA

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind incheierea unor acorduri de cooperare

intre Consiliul Local al Sectorului 2

si Consiliile Locale ale oraselor Sliema si Naxxar din Republica Malta

           

            Avand in vedere solicitarea Primarului sectorului 2 al municipiului Bucuresti;

Luand in considerare expunerea de motive a consilierilor municipali;

            Tinand cont de raportul de specialitate al Directiei de Consultanta pentru Managementul Proiectelor din cadrul aparatului propriu al Primariei sectorului 2;

            In temeiul prevederilor art.11, art.14 si art.95 alin.(2) lit.”p” si alin.(3) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001;

 

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

Hotaraste:

 

            Art.1.- Se imputerniceste Consiliul Local al Sectorului 2 Bucuresti sa incheie acorduri de cooperare cu Consiliile locale ale oraselor Sliema si Naxxar din Republica Malta.

            Cooperarea va consta in schimb de experienta si colaborare pe teme  culturale, de sanatate, sport, in domeniul economic si al comertului, urbanism, mediu, invatamant, social, administratie publica.

                Art.2.- Se delega Consiliul Local al Sectorului 2 competenta de a imputernici Primarul sectorului 2 in vederea semnarii acordurilor de colaborare cu Consiliile Locale ale oraselor Sliema si Naxxar din Republica Malta.

            Autoritatea executiva a sectorului 2 va inainta proiectul de acord de cooperare Ministerului Afacerilor Externe in vederea avizarii inainte de supunerea lui spre adoptare de catre Consiliul Local al Sectorului 2 al municipiului Bucuresti.

            Art.3.- Consiliul Local al Sectorului 2 va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 20.11.2003

Nr. 311