Hotărârea nr. 309/2003

HOTARAREnr. 309 din 2003-11-20 HOTARIRE 309 din 20/11/2003 PRIVIND APROBAREA REPARTIZARII CATRE CONSILIILE LOCALE ALE SECTOARELOR 1-6 A SUMELOR DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT PT. ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE
HOT. 309 20/11/2003
HOTARIRE 309 din 20/11/2003

HOTARIRE    309 din 20/11/2003

PRIVIND APROBAREA REPARTIZARII CATRE CONSILIILE LOCALE ALE SECTOARELOR 1-6 A SUMELOR DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT PT. ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea repartizarii catre consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale – pentru ajutorul social, ajutorul pentru incalzire, protectia persoanelor cu handicap, precum si a sumelor defalcate din TVA – pentru invatamant (produse lactate si de panificatie) alocate prin Ordonanta Guvernului nr. 87/2003

 

Avand in vedere expunerea de motive a consilierilor generali;

Tinand cont de adresa nr. 299/03.10.2003 a Directiei Buget din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti;

In baza solicitarilor consiliilor locale ale sectoarelor 1-6;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 87/2003, privind rectificarea bugetului de stat  pe anul 2003;

In temeiul prevederilor art. 38 alin. (2) lit. “d”, art. 95 alin. (2) lit.“d” si alin.(3) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art.1 – Se aproba repartizarea catre consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale – pentru ajutorul social, ajutorul pentru incalzire, protectia persoanelor cu handicap, conform anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 – Se aproba repartizarea catre consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a sumelor defalcate din TVA – pentru invatamant (produse lactate si de panificatie), conform anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 – Directia Buget din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti si directiile de specialitate din cadrul primarilor sectoarelor 1-6 vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 20.11.2003

Nr. 309

Anexa nr. 1 la

Hotararea C.G.M.B.

Nr. 309/2003

 

 

Repartizarea catre consiliile locale ale sectoarelor 1-6

a sumelor defalcate din impozitul de venit

pentru echilibrarea bugetelor locale –

pentru ajutorul social, ajutorul pentru incalzire,

protectia persoanelor cu handicap

 

 

 

Sector 1

Sector 2

Sector 3

Sector 4

Sector 5

Sector 6

Total

2,106

mde

6,2

mde lei

5,3

mde lei

4,0

mde lei

4,0

mde lei

5,3

mde lei

26.906

mde lei

 

 

 

Anexa nr. 2 la

Hotararea C.G.M.B.

Nr. 309/2003

 

 

Repartizarea catre consiliile locale ale sectoarelor 1-6

a sumelor defalcate din TVA –

 pentru invatamant (produse lactate si de panificatie)

 

 

 

Sector 1

Sector 2

Sector 3

Sector 4

Sector 5

Sector 6

Total

0,1

mde lei

0,167

mde lei

0,1

mde lei

0,1

mde lei

0,2

mde lei

0,1

mde lei

0.767

mde lei