Hotărârea nr. 308/2003

HOTARAREnr. 308 din 2003-11-20 HOTARIRE 308 din 20/11/2003 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE A INVESTITIEI "PASAJ RUTIER IN ZONA COMPLEXULUI DELFINULUI" IN BUCURESTI, FAZA DE PROIECTARE - STUDIU DE FEZABILITATE
HOT. 308 20/11/2003
HOTARIRE 308 din 20/11/2003

HOTARIRE    308 din 20/11/2003

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE A INVESTITIEI "PASAJ RUTIER IN ZONA COMPLEXULUI DELFINULUI" IN BUCURESTI, FAZA DE PROIECTARE - STUDIU DE FEZABILITATE

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a investitiei

“Pasaj rutier in zona Complexului Delfinului” in Bucuresti,

 faza de proiectare – studiu de fezabilitate

 

Avand in vedere expunerea de motive a consilierilor generali si raportul de specialitate al Administratiei Strazilor, prin care se propune aprobarea documentatiei tehnico-economice a investitiei “Pasaj rutier in zona Complexului Delfinului” in Bucuresti, faza de proiectare  – studiu de fezabilitate;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul prevederilor art.16 alin.(5) din Legea finantelor publice locale nr. 189/1998, precum si ale art.38 alin.(1) lit.“k”, “l”, “m” combinat cu art.46 alin.(1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

Art.1 – Se aproba documentatia tehnico-economica a investitiei ““Pasaj rutier in zona Complexului Delfinului” in Bucuresti, faza de proiectare  – studiu de fezabilitate, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 – Finantarea obiectivului de investitii prevazut la art.1 se face din fondurile bugetului local, conform listelor de investitii aprobate in conditiile legii.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

 

Bucuresti, 20.11.2003

Nr. 308

 

 

 

 

ANEXA NR. 1

Cu principalele caracteristici si indicatori tehnico-economici

ai obiectivului de investitii

“PASAJ RUTIER IN ZONA COMPLEXULUI DELFINULUI” municipiul Bucuresti

 

 

 

I.                   Denumirea lucrarii:

II.                Ordonator de credit:

III.             Entitatea achizitoare:

IV.              Proiectant:

V.                 Faza de proiectare:

VI.              Finantare:

VII.           Valoarea investitiei:

– preturi 2001

– actualizata 2003

VIII.        Capacitati:

1. – Pasaj  - Lungime - 71.00 m

                  - Latime    - 71.00 m

 

 

 

 

2. – Rampe  - Lungime – 409 m

        - Latime

 

 

 

 

 

 

 

3. – Zid de sprijin:

A. – Rampa Delfinului

 

B. – Rampa Colentina

 

IX.              Termen de executie:

X.                 Finantarea investitiei:

 

 

-         Pasaj rutier in zona complexului Delfinului – sector 2

-         Primaria Municipiului Bucuresti

-         PMB – Administratia Strazilor

-         SC IPTANA SA Bucuresti

-         Studiu de fezabilitate

-         Alocatii bugetare

 

-         203.072.279 mii lei

-         273.000.000 mii lei

 

 

-         ETAPA I  - carosabil auto – 7.0 m

                         -  spatiu verde – 7.0 m

                         -  trotuar  - 3.0 m

-         ETAPA II – pasaj alaturat celui din etapa I cu     aceleasi caracteristici

(204 m rampa Colentina si 205 m in rampa Delfinului)

-         ETAPA I – 18.50 m – 20.50 m - spatiu verde –7.0 m

                         - carosabil  – 7.0 m

                         -  trotuar  - 3.0 m – 5.0 m

-         ETAPA II – 28.50 m – 32.50 m – spatiu verde –7.0 m

                         - 2 parti carosabile de 7.0 m fiecare

                         -  2 trotuare  - 3.0 m – 5.0 m

 

 

- Lungime – 167 m (partea dreapta)

-         Lungime – 167 m (partea stanga)

 

-     Lungime – 10 m

 

-         24 luni de la semnarea contractului de antrepriza

-         Se va face din fondurile bugetului local pe baza listelor de investitii aprobate potrivit legii