Hotărârea nr. 304/2003

HOTARAREnr. 304 din 2003-11-07 HOTARIRE 304 din 07/11/2003 PRIVIND APROBAREA PROGRAMELOR DE TRANSPORT INTERJUDETEAN LIMITROF DE PERSOANE INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI SI JUDETUL ILFOV
HOT. 304 07/11/2003
HOTARIRE 304 din 07/11/2003

HOTARIRE    304 din 07/11/2003

PRIVIND APROBAREA PROGRAMELOR DE TRANSPORT INTERJUDETEAN LIMITROF DE PERSOANE INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI SI JUDETUL ILFOV

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Programelor de transport interjudetean limitrof de persoane intre

Municipiul Bucuresti si Judetul Ilfov

 

Luand in considerare solicitarile Autoritatii Rutiere Romane prin adresele nr. 29341/29.10.2003, nr. 30219/06.11.2003 si nr. 30220/06.11.2003;

Avand in vedere expunerea de motive a consilierilor municipali;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile art. 37 (1) din Legea nr. 105/2000 pentru aprobarea O.G. nr. 44/1997 privind transporturile rutiere;

In temeiul art. 38 (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A S T E:

 

Art.1 – Se aproba Programele de transport interjudetean limitrof de persoane intre Municipiul Bucuresti si Judetul Ilfov, astfel:

1.        Municipiul Bucuresti (Sos. Colentina ) – localitatea Voluntari (Judetul Ilfov) – 62 curse/zi

2.        Municipiul Bucuresti (Calea 13 Septembrie) – localitatea Clinceni (Judetul Ilfov) – 28 curse/zi

3.        Municipiul Bucuresti – Comuna Berceni – Comuna Vidra (Judetul Ilfov)  – 38 curse/zi

4.        Municipiul Bucuresti  – Chitila (Judetul Ilfov)  – 32 curse/zi

5.        Municipiul Bucuresti  – Petrechioaia (Judetul Ilfov)  – 32 curse/zi

6.        Municipiul Bucuresti – Comuna Magurele – Darasti (Judetul Ilfov) – 32 curse/zi

7.        Municipiul Bucuresti  – Jilava - Sintesti – Cretesti - Vidra

Art.2 – Directiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

 

Bucuresti, 07.11.2003

Nr. 304