Hotărârea nr. 301/2003

HOTARAREnr. 301 din 2003-11-07 HOTARIRE 301 din 07/11/2003 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR.3 A HOTARARII C.G.M.B. NR.67/19.04.2001
HOT. 301 07/11/2003
HOTARIRE 301 din 07/11/2003

HOTARIRE    301 din 07/11/2003

PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR.3 A HOTARARII C.G.M.B. NR.67/19.04.2001

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

 

HOTARARE

privind modificarea Anexei nr. 3 a Hotararii C.G.M.B. nr. 67/19.04.2001

 

 

Avand in vedere Expunerea de motive a domnului consilier general Rosu Daniel Nicusor;

In temeiul art. 55 alin. 2 din Legea nr. 24/2001 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Tinand seama de prevederile art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Articol unic – Se modifica anexa 3 la Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 67/2001, dupa cum urmeaza: S = 2.392 mp in loc de S = 2.800 mp.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 07.11.2003

Nr. 301