Hotărârea nr. 300/2003

HOTARAREnr. 300 din 2003-11-07 HOTARIRE 300 din 07/11/2003 PRIVIND REVOCAREA HOTARARII C.G.M.B. NR.253/2003 REFERITOARE LA ATRIBUIREA SPATIULUI SITUAT IN STR. MANTULEASA NR.37 (C. MOSILOR NR.60), SECTOR 2, DIN ADMINISTRAREA C.G.M.B. IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 2, CU DESTINATIA BIROURI FUNCTIONALE PENTRU PRIMARIA SECTOR 2
HOT. 300 07/11/2003
HOTARIRE 300 din 07/11/2003

HOTARIRE    300 din 07/11/2003

PRIVIND REVOCAREA HOTARARII C.G.M.B. NR.253/2003 REFERITOARE LA ATRIBUIREA SPATIULUI SITUAT IN STR. MANTULEASA NR.37 (C. MOSILOR NR.60), SECTOR 2, DIN ADMINISTRAREA C.G.M.B. IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 2, CU DESTINATIA BIROURI FUNCTIONALE PENTRU PRIMARIA SECTOR 2

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

 

HOTARARE

privind revocarea Hotararii C.G.M.B. nr. 253/2003 referitoare la atribuirea spatiului situat in Str. Mantuleasa nr. 37 (Calea Mosilor nr. 60), sector 2, din administrarea C.G.M.B. in administrarea Consiliului  Local sector 2, cu

destinatia birouri functionale pentru Primaria sector 2

 

 

Avand in recursul administrativ prealabil formulat de catre Dl. Aftalion Radu impotriva Hotararii C.G.M.B. nr. 253/2003;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor normative;

In temeiul prevederilor art. 38(1) si art. 38(2) lit.”f” ale Legii nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Articol unic – Hotararea C.G.M.B. nr. 253/2003 referitoare la atribuirea spatiului situat in Str. Mantuleasa nr. 37 (Calea Mosilor nr. 60), sector 2, din administrarea C.G.M.B. in administrarea Consiliului Local al sectorului 2, cu destinatia birouri functionale pentru Primaria sector 2 se revoca.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 07.11.2003

Nr. 300