Hotărârea nr. 30/2003

HOTARAREnr. 30 din 2003-02-06 HOTARIRE 30 din 06/02/2003 PRIVIND APROBAREA EXERCITARII DE CATRE CONSILIILE LOCALE ALE SECTOARELOR 1-6 A ATRIBUTIILOR PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL, A IMPRUMUTURILOR, VIRARILOR DE CREDITE SI MODULUI DE UTILIZARE A REZERVEI BUGETARE SI PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE INCHEIERE A EXERCITIULUI BUGETAR
HOT. 30 06/02/2003
HOTARIRE 30 din 06/02/2003

HOTARIRE     30 din 06/02/2003

PRIVIND APROBAREA EXERCITARII DE CATRE CONSILIILE LOCALE ALE SECTOARELOR 1-6 A ATRIBUTIILOR PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL, A IMPRUMUTURILOR, VIRARILOR DE CREDITE SI MODULUI DE UTILIZARE A REZERVEI BUGETARE SI PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE INCHEIERE A EXERCITIULUI BUGETAR

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

 

HOTARARE

privind aprobarea exercitarii de catre Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atributiilor privind aprobarea bugetului local, a imprumuturilor, virarilor de

credite si modului de utilizare a rezervei bugetare si privind aprobarea

contului de incheiere a exercitiului bugetar

 

 

            Avand in vedere expunerea de motive a consilierilor municipali;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul prevederilor art.95(2)lit."d" si (3) si art.99 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Art.1- Se aproba exercitarea de catre Consiliile Locale ale Sectoarelor 1-6 a atributiilor privind aprobarea bugetului local, a imprumuturilor, virarilor de credite si modului de utilizare a rezervei bugetare si privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar .

            Art.2- Consiliul General al Municipiului Bucuresti si Consiliile Locale ale Sectoarelor 1-6 vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Elena Veronica Zamfir - Ciurezu   

SECRETAR GENERAL                                                                       AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

 

 

 

 

Bucuresti, 06.02.2003

Nr. 30