Hotărârea nr. 3/2003

HOTARAREnr. 3 din 2003-01-16 HOTARIRE 3 din 16/01/2003 PRIVIND APROBAREA COOPERARII CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 CU FUNDATIA DE INGRIJIRI COMUNITARE BUCURESTI, CU SEDIUL IN STR. VATRA DORNEI NR. 1, SECTOR 4, IN VEDEREA FINANTARII SI REALIZARII IN COMUN A SERVICIILOR DE INGRIJIRE SOCIO-MEDICALA LA DOMICILIU
HOT. 3 16/01/2003
HOTARIRE 3 din 16/01/2003

HOTARIRE      3 din 16/01/2003

PRIVIND APROBAREA COOPERARII CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 CU FUNDATIA DE INGRIJIRI COMUNITARE BUCURESTI, CU SEDIUL IN STR. VATRA DORNEI NR. 1, SECTOR 4, IN VEDEREA FINANTARII SI REALIZARII IN COMUN A SERVICIILOR DE INGRIJIRE SOCIO-MEDICALA LA DOMICILIU

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea cooperarii Consiliului Local Sector 6 cu Fundatia de Ingrijiri Comunitare Bucuresti, cu sediul in str. Vatra Dornei nr. 1, sector 4, in vederea finantarii si realizarii in comun a serviciilor de ingrijire socio-medicala la domiciliu

 

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a consilierilor generali si Raportul de specialitate al Directiei de Protectie Sociala a Sectorului 1;

            Luand in considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul art. 95 alin. (2) lit.”n” si “q” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala coroborate cu art. 12 din Legea nr. 17/2000, privind asistenta sociala a persoanelor varstnice,

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

 

Art. 1 – Se aproba cooperarea Consiliului Local Sector 1 cu Fundatia de Ingrijiri Comunitare Bucuresti, cu sediul in str. Vatra Dornei nr. 1, sector 4, in vederea finantarii si realizarii in comun a serviciilor de ingrijire socio-medicala la domiciliu pentru un numar de  30 de persoane varstnice dependente din sectorul 1, pentru anul 2003.

 

Art. 2. Directia de Protectie Sociala a sectorului 1 va subcontracta cu Fundatia de Ingrijiri Comunitare serviciile de ingrijire socio-medicala la domiciliu pentru cei 30 de varstinici dependenti din sectorul 1, in temeiul art. 12 din Legea nr. 17/2001.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Elena Zamfir- Ciurezu

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

 

Bucuresti, 16.01.2003

Nr. 3