Hotărârea nr. 294/2003

HOTARAREnr. 294 din 2003-10-30 HOTARIRE 294 din 30/10/2003 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII INDICATORILOR STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU CONSOLIDAREA IMOBILULUI DIN STR. GHEORGHE MARINESCU NR. 3, SECTOR 5
HOT. 294 30/10/2003
HOTARIRE 294 din 30/10/2003

HOTARIRE    294 din 30/10/2003

PRIVIND APROBAREA MODIFICARII INDICATORILOR STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU CONSOLIDAREA IMOBILULUI DIN STR. GHEORGHE MARINESCU NR. 3, SECTOR 5

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea modificarii indicatorilor studiului de fezabilitate pentru

consolidarea imobilului din str. Gheorghe Marinescu nr. 3, sector 5

 

                Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si raportul de specialitate al Directiei de Investitii si Achizitii Publice, prin care se propune modificarea indicatorilor studiului de fezabilitate pentru consolidarea imobilului din str. Gheorghe Marinescu nr. 3, sector 5;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In baza avizului comisiei tehnice pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente nr. 704/20.05.2003 din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului;

In conformitate cu Ordonanta Guvernului Romaniei nr. 20/1994, privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existenterepublicata;

In temeiul prevederilor art. 38 (2) lit. “m” si art. 46 (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 – Se aproba modificarea indicatorilor tehnico-economici din studiul de fezabilitate pentru lucrarile de consolidare la imobilul din str. Gheorghe Marinescu nr. 3, sector 5, dupa cum urmeaza:

 

INDICATOR

U.M.

Valori modificate inclusiv T.V.A.

in preturi aprilie 1999

5.1. valoare totala a investitieiconsolidarii din care constructii montaj

mii lei

3.959.957

 

3.516.067

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 30.10.2003

Nr. 294