Hotărârea nr. 290/2003

HOTARAREnr. 290 din 2003-10-29 HOTARIRE 290 din 29/10/2003 ANULATA PRIN SENTINTA NR. 1443/31.03.2004 PRIVIND DESEMNAREA DOMNULUI VICEPRIMAR GENERAL CALIN CATALIN CHIRITA CA INLOCUITOR AL PRIMARULUI GENERAL, PE PERIOADA ABSENTEI ACESTUIA DIN PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI, PENTRU REZOLVAREA PROBLEMELOR CURENTE ALE ORASULUI
HOT. 290 29/10/2003
HOTARIRE 290 din 29/10/2003

HOTARIRE    290 din 29/10/2003

ANULATA PRIN SENTINTA NR. 1443/31.03.2004

 

PRIVIND DESEMNAREA DOMNULUI VICEPRIMAR GENERAL CALIN CATALIN CHIRITA CA INLOCUITOR AL PRIMARULUI GENERAL, PE PERIOADA ABSENTEI ACESTUIA DIN PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI, PENTRU REZOLVAREA PROBLEMELOR CURENTE ALE ORASULUI

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind desemnarea domnului Viceprimar General Calin Catalin Chirita ca

inlocuitor al Primarului General, pe perioada absentei acestuia din

Primaria Municipiului Bucuresti, pentru rezolvarea problemelor curente ale orasului

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a consilierilor municipali;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In baza prevederilor art. 18, art. 27, art. 49 si art. 63 din Hotararea C.G.M.B. nr. 191/2000 pentru aporbarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul art. 5 (1) si (2), art. 6 (1), art. 23, art. 38, art. 40 (4), art. 45 teza finala, art. 52 (1), art. 68 (2) si art. 82 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 – Domnul Viceprimar General Calin Catalin Chirita este desemnat a inlocui Primarul General, pe perioada absentei acestuia din Primaria Municipiului Bucuresti, pentru rezolvarea problemelor curente ale orasului.

 

            Art. 2 – Directiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 29.10.2003

Nr. 29