Hotărârea nr. 29/2003

HOTARAREnr. 29 din 2003-02-06 HOTARIRE 29 din 06/02/2003 PRIVIND ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR AFLATE IN PATRIMONIUL SOCIETATII COMERCIALE "MINERVA" S.A.
HOT. 29 06/02/2003
HOTARIRE 29 din 06/02/2003

HOTARIRE     29 din 06/02/2003

PRIVIND ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR AFLATE IN PATRIMONIUL SOCIETATII COMERCIALE "MINERVA" S.A.

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra

terenurilor aflate in patrimoniul Societatii Comerciale “MINERVA”S.A.

 

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a consilierilor geerali;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu Hotararea Guvernului nr.834/1991, modificata prin Hotararile Guvernului nr.95/1997 si nr.466/1998, precum si cu Criteriile nr.2665/1C/311/1992, modificate si completate prin Criteriile nr.21514/8392NN/1998, aprobate de Ministerul Economiei si Finantelor si Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, privind stabilirea si evaluarea tereneurilor detinute de societatile comerciale cu capital de stat;

            In temeiul art.38, alin.(1) din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Articol unic- Se aproba eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, in suprafata de:

            - 14.442,62 m.p. - cota parte indiviza

                        si

            - 5.504,00 m.p. - suprafata in proprietate exclusiva, reprezentand terenuri aferente constructiilor din patrimoniul S.C. “MINERVA” S.A. la data infiintarii.

            Terenurile se identifica conform documentatiei anexate, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Zamfir – Ciurezu Elena Veronica

SECRETAR GENERAL                                                                       AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 06.02.2003

Nr. 29

 

ANEXA LA HCGMB NR.29/06.02.2003

 

TABEL CU TERENURILE AFERENTE CONSTRUCTIILOR DIN

PATRIMONIUL S.C. “MINERVA” S.A.

 

NR.

CRT

 

ADRESA

TITLURI ASUPRA TERENURILOR

SUPRAFATA SOLICITATA (conform anexei 2)

- m.p. -

 

OBS.

1.

Bd.Corneliu Coposu nr.2, sector 3

Complex comercial

Decret C.S. nr.49/1988 ptr.aprobarea notelor de comanda ptr. realizarea unor obiective de investitii “Piata agro-alimentara multifuntionala Vacaresti-Unirii II”

13955,52

cota ind.

2.

Calea Calarasi nr.133, sector 3

Spatii comerciale

Hala Traian

Decizia C.E. al Cons. Popular al Mun. Bucuresti nr.1083/1975

487,10

cota ind.

3.

Str.Baniei nr.23, setcor 3

Sediu

Decizia C.E. al Cons. Popular al Mun. Bucuresti nr. 1946/1956

507

supr.

exclusiva

4.

Bd.Th.Pallady nr.27, bl.N2, sector 3

Decizia nr.1071/1991 a P.M.B.

Adresa nr.93987/30.12.1992 de la Administratia Financiara sector 3

109

5.

Str.Valea Buzaului nr.14, bl.G26 bis, sector 3

223

6.

Sos.Mihai Bravu nr.325-327, bl.54-55, sectir 3

347

7.

Sos.Industriilor nr.16, sector 3

Complex comercial

444

8.

Bd.1 Decembrie nr.25, bl.U6, sector 3

93

9.

Aleea Buhusi nr.2, bl.3, sector 3

209

10.

B-dul N.Grigorescu nr.14, sector 3

Complex comercial

1520

11.

Str.Codrii Neamtului nr.15, bl.6, sector 3

Decizia nr.1071/1991 a P.M.B.

Adresa nr.93987/30.12.1992 de la Administratia Financiara sector 3

96

12.

B-dul Cmil Ressu nr.41, sector 3

Complex comercial

1956

 

 

                   TOTAL SUPRAFATA = 14.442,62 M.P. cota indiviza si

                                                               5.505 m.p. suprafata propr. Exclusiva