Hotărârea nr. 286/2003

HOTARAREnr. 286 din 2003-10-09 HOTARIRE 286 din 09/10/2003 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIILOR LOCALE ALE SECTOARELOR 1-6 SA EXERCITE ATRIBUTIILE PREVAZUTE DE LEGEA NR. 421/2002
HOT. 286 09/10/2003
HOTARIRE 286 din 09/10/2003

HOTARIRE    286 din 09/10/2003

PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIILOR LOCALE ALE SECTOARELOR 1-6 SA EXERCITE ATRIBUTIILE PREVAZUTE DE LEGEA NR. 421/2002

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind imputernicirea Consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 sa exercite

atributiile prevazute de Legea nr. 421/2002

 

                Avand in vedere cererea Primariei sectorului 5 nr. 45623/09.10.2003;

                Tinand cont de expunerea de motive a consilierilor municipali;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul prevederilor Legii nr. 421/2002 si art. 46 (2) si art. 95 alin. 2 lit. “f” si alin. 3 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A S T E:

 

            Art. 1 – Se imputernicesc Consiliile locale ale sectoarelor 1-6 sa exercite atributiile privind trecerea in domeniul privat al Municipiului Bucuresti a vehiculelor abandonate sau fara stapan pe domeniul public si valorificarea acestora conform prevederilor Legii nr. 421/2002 si a H.G. nr. 156/2003, de catre fiecare in parte.

                Art. 2Primarii sectoarelor 1-6, Consiliile locale ale sectoarelor 1-6, prin directiile de specialitate vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 09.10.2003

Nr. 286