Hotărârea nr. 284/2003

HOTARAREnr. 284 din 2003-10-09 HOTARIRE 284 din 09/10/2003 PRIVIND ALOCAREA UNEI PARTI DIN FONDURILE PROPRII ALE RASUB CATRE CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOT. 284 09/10/2003
HOTARIRE 284 din 09/10/2003

HOTARIRE    284 din 09/10/2003

PRIVIND ALOCAREA UNEI PARTI DIN FONDURILE PROPRII ALE RASUB CATRE CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind alocarea unei parti din fondurile proprii ale RASUB catre

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

            Avand in vedere raportul societatiiDeloitte & Touche Reorganizare si Restructurare S.R.L.” prin adresa nr. 3640/6/18.09.2003;

                Vazand expunerea de motive a consilierilor municipali;

                Luand in considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

                In baza contractului de prestare a serviciului de lichidare RASUB nr. 538/01.11.2001;

                In temeiul art. 38 (1) si (2) lit. “j” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

                Art. 1 – Se aproba alocarea unei parti din fondurile proprii ale RASUB catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti, astfel:

 

Lichidator :

Primaria Municipiului Bucuresti

C.G.M.B.

4.275.000.000 ROL

40.725.000.000 ROL

TOTAL:

45.000.000.000 ROL

 

                Art. 2.SocietateaDeloitte & Touche Reorganizare si Restructurare S.R.L.” si directiile de specialaitate din cadrul P.M.B. vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 09.10.2003

Nr. 284