Hotărârea nr. 282/2003

HOTARAREnr. 282 din 2003-10-09 HOTARIRE 282 din 09/10/2003 PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE TRANSPORT RUTIER DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE PRIN INFIINTAREA TRASEELOR INTERJUDETENE LIMITROFE, INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI SI JUDETUL ILFOV
HOT. 282 09/10/2003
HOTARIRE 282 din 09/10/2003

HOTARIRE    282 din 09/10/2003

PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE TRANSPORT RUTIER DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE PRIN INFIINTAREA TRASEELOR INTERJUDETENE LIMITROFE, INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI SI JUDETUL ILFOV

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Programului

de transport rutier de persoane prin curse regulate prin infiintarea traseelor

interjudetene limitrofe, intre Municipiul Bucuresti si Judetul Ilfov

 

                Avand in vedere solicitarea Autoritatii Rutiere Romane prin adresa nr. 3376/6/03.09.2003;

Tinand cont de expunerea de motive a consilierilor municipali;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale CGMB;

                In conformitate cu prevederile art. 1 pct. 42 din Legea nr. 105/2000 pentru aprobarea OG nr. 44/1997 privind transporturile rutiere;

                Tinand seama de Hotararea Consiliului Judetean Ilfov nr. 150/11.08.2003;

 In temeiul art. 38 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

                Art. 1 – Se aproba Programul de transport rutier de persoane prin curse regulate prin infiintarea traseelor interjudetene limitrofe, intre Municipiul Bucuresti si Judetul Ilfov, pentru urmatorele rute:

1)       Bucuresti (Str.Ritmului) – Comuna PantelimonComuna Branesti

2)       Bucuresti (Autogara Allegro Maxi Taxi SA) – Calea Grivitei (Terminal) – Comuna MogosoaiaOras Buftea

3)       Bucuresti (Autogara Bucur Obor) – Comuna VoluntariComuna Afumati

Operatorul pentru fiecare traseu va fi desemnat prin licitatie publica.

                Art. 2Directiile de specialitate din cadrul PMB vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 09.10.2003

Nr. 282