Hotărârea nr. 28/2003

HOTARAREnr. 28 din 2003-02-06 HOTARIRE 28 din 06/02/2003 PRIVIND VACANTAREA UNUI LOC DE CONSILIER AL C.G.M.B.
HOTARARE nr. 28 din 6/02/2003
HOTARIRE 28 din 06/02/2003

HOTARIRE     28 din 06/02/2003

PRIVIND VACANTAREA UNUI LOC DE CONSILIER AL C.G.M.B.

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind vacantarea unui loc de consilier

al Consiliului General al Municipiului Bucuresti

 

            Avand in vedere cererea scrisa, prin care se solicita renuntarea la calitatea de consilier a domnului Valentin Borda;

            Vazand procesul - verbal al Comisiei de Validare din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti, prin care se propune adoptarea unei hotarari prin care se ia act de incetarea unui mandat de consilier;

            In temeiul prevederilor art.60, alin.(1) si ale art.32 alin.(5) din Legea nr.215/2001,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Articol unic -  Se ia act de vacantarea unui post de consilier, ca urmare a demisiei domnului Valentin Borda.

           

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Zamfir Ciurezu Elena Veronica

SECRETAR GENERAL                                                                       AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

 

 

 

 

Bucuresti, 06.02.2003

Nr.28