Hotărârea nr. 278/2003

HOTARAREnr. 278 din 2003-10-02 HOTARIRE 278 din 02/10/2003 ANULATA PRIN SENTINTA NR. 1141/15.03.2004 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII C.G.M.B. NR.225/2003
HOT. 278 02/10/2003
HOTARIRE 278 din 02/10/2003

HOTARIRE    278 din 02/10/2003

ANULATA PRIN SENTINTA NR. 1141/15.03.2004

 

PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII C.G.M.B. NR.225/2003

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

HOTARARE

privind modificarea si completarea Hotararii C.G.M.B. nr. 225/2003

 

 

 

Avand in vedere expunerea de motive a consilierilor municipali;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;

In temeiul prevederilor art. 38(1) si (2) lit.”i” si art. 46(1) si (2) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

 

Art.1 – Art. 1 al Hotararii C.G.M.B. nr. 225/2003 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

²Se aproba eliberarea din functia de director general interimar al Administratiei Parcurilor si Gradinilor Publice a Domnului POPA SILVIU si numirea in aceasta functie a Domnului RUSU MARIAN.²          

Art.2 – Celelalte prevederi ale Hotararii C.G.M.B. nr. 225/2003 raman neschimbate.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 02.10.2003

Nr. 278