Hotărârea nr. 277/2003

HOTARAREnr. 277 din 2003-10-02 HOTARIRE 277 din 02/10/2003 PRIVIND TRANSMITEREA BLOCULUI 53 SITUAT IN SOS. SALAJ NR.129, SECTOR 5, DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 5
HOT. 277 02/10/2003
HOTARIRE 277 din 02/10/2003

HOTARIRE    277 din 02/10/2003

PRIVIND TRANSMITEREA BLOCULUI 53 SITUAT IN SOS. SALAJ NR.129, SECTOR 5, DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 5

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

HOTARARE

privind transmiterea Blocului 53 situat in Sos. Salaj nr. 129, sector 5, din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti in administrarea

Consiliului local al sectorului 5

 

 

Avand in vedere expunerea de motive a consilierilor municipali;

Luand in considerare adresa Primariei sector 5 nr. 43.266/23.09.2003;

Tinand cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul prevederilor art. 38 lit.”f” si art. 125 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

 

Art.1 – Se transmite, incepand cu 01.10.2003, din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti in administrarea Consiliului local al sectorului 5 imobilul situat in Sos. Salaj nr. 129, sector 5, apartamentele urmand a fi inchiriate de catre Primaria sectorului 5 in conformitate cu prevederile Legii locuintei nr. 114/1996.

Art.2 – Directia Generala de Investitii si Achizitii Publice si Consiliul Local al Sectorului 5 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 02.10.2003

Nr. 277