Hotărârea nr. 276/2003

HOTARAREnr. 276 din 2003-10-02 HOTARIRE 276 din 02/10/2003 PRIVIND SCHIMBAREA DENUMIRII ARTEREI INTRAREA IOANID SITUATA INTRE STR. AUREL VLAICU SI PARCUL IOANID, SECTOR 2, IN ARTERA "ION VOICU (VIOLONIST)"
HOT. 276 02/10/2003
HOTARIRE 276 din 02/10/2003

HOTARIRE    276 din 02/10/2003

PRIVIND SCHIBMAREA DENUMIRII ARTEREI INTRAREA IOANID SITUATA INTRE STR. AUREL VLAICU SI PARCUL IOANID, SECTOR 2, IN ARTERA “ION VOICU (VIOLONIST)”

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind schimbarea denumirii arterei Intrarea Ioanid situata intre

Str. Aurel Vlaicu si Parcul Ioanid, sector 2, in artera ²Ion Voicu (violonist)²

 

Avand in vedere expunerea de motive a consilierilor municipali;

Tinand cont de avizul Comisiei de atribuire de denumiri a municipiului Bucuresti nr. 3/02.10.2003;

Tinand cont de avizele comisiilor de specialitate a Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile Hotararii C.G.M.B. nr. 31/06.02.2003;

In temeiul prevederilor art. 38(2), lit.”fsi “u” din Legea  nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art.1 - Se aproba schimbarea denumirii arterei Intrarea Ioanid situata intre Str. Aurel Vlaicu si Parcul Ioanid, sector 2, in artera ²Ion Voicu (violonist)².

Art.2Directiile de specialitate din cadrul P.M.B. si Consiliul Local Sector 2 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 02.10.2003

Nr. 276