Hotărârea nr. 274/2003

HOTARAREnr. 274 din 2003-10-02 HOTARIRE 274 din 02/10/2003 PRIVIND APROBAREA PROCESULUI-VERBAL AL COMISIEI DE NEGOCIERE REFERITOR LA VANZAREA SPATIULUI COMERCIAL CONSTRUIT DIN FONDURILE STATULUI, SITUAT IN B-DUL ION MIHALACHE NR.60 (PIATA 1 MAI), SECTOR 1, CONFORM HOTARARII GUVERNULUI NR.505/1998
HOTARIRE nr. 274 din 2/10/2003
HOTARIRE 274 din 02/10/2003

HOTARIRE    274 din 02/10/2003

PRIVIND APROBAREA PROCESULUI-VERBAL AL COMISIEI DE NEGOCIERE REFERITOR LA VANZAREA SPATIULUI COMERCIAL CONSTRUIT DIN FONDURILE STATULUI, SITUAT IN B-DUL ION MIHALACHE NR.60 (PIATA 1 MAI), SECTOR 1, CONFORM HOTARARII GUVERNULUI NR.505/1998

EMITENT : Primar General

 

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

HOTARARE

privind aprobarea procesului-verbal al comisiei de negociere referitor la vanzarea

spatiului comercial construit din fondurile statului, situat in Bdul Ion Mihalache

nr. 60 (Piata 1 Mai), sector 1, conform Hotararii Guvernului nr. 505/1998

 

 

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul Directiei de Investitii si Achizitii Publice;

                In scopul punerii in aplicare a sentintei civile nr. 24005/13.12.2000, definitiva, irevocabila si investita cu titlu executoriu;

In conformitate cu prevederile H.G. nr. 389/1996 privind transmiterea unor spatii comerciale aflate in administrarea consiliilor locale si a regiilor autonome catre actualii detinatori, asa cum a fost modificata prin H.G. nr. 505/1998, precum si ale Hotararii C.G.M.B. nr. 220/1998;

Vazand avizele  comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti; 

                In temeiul prevederilor art. 38(2), lit.”f” si art. 38 alin.(3), art. 46 alin.(1) din Legea  nr. 215/2001, privind administratia publica locala.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

 

Articol unic – Se aproba procesul-verbal al comisiei de negociere, referitor la vanzarea spatiului comercial construit din fondurile statului, situat in Bdul Ion Mihalache nr. 60 (Piata 1 Mai), sector 1, incheiat in urma negocierii cu S.C. ALI COM ORIENT S.R.L. prezentat in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 02.10.2003

Nr. 274

 


PRIMARIA MUNICIPILUI BUCURESTI                                                                                                        Anexa la Hotararea C.G.M.B.

DIRECTIA DE INVESTITII SI ACHIZITII PUBLICE                                                                                   nr. 274/02.10.2003

 

 

LISTA

cu procesul-verbal de negociere referitor la vanzarea spatiului comercial

construit din fondurile statului, situat in Bdul Ion Mihalache nr. 60 (Piata 1 Mai), Sector 1

 

 

 

Nr.

Crt.

Cumparatorul

 

Adresa spatiului

Destinatia

Suprafata

S. spatiu

T. teren

(cota indiviza)

 

 

(mp)

Valoarea din

expertiza dupa

deducerea

investitiei

(fara TVA)

 

 

(mii lei)

Valoarea

corectata cf.

HCGMB

220/1998 si din

curs valutar

(fara TVA)

 

(mii lei)

Pret negociat

cu TVA

 

 

 

 

 

(mii lei)

Lei / mp

cu TVA

 

 

 

 

 

(mii lei)

1.

S.C. Ali Com Orient S.R.L.

Bd. Ion Mihalache Nr.60

(Piata 1 Mai), Sector 1

Comert

S = 154,29

T = 100,13

1.307.339

1.405.949

1.800.000

11.666