Hotărârea nr. 268/2003

HOTARAREnr. 268 din 2003-09-25 HOTARIRE 268 din 25/09/2003 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE ADMINISTRATIEI PENTRU SUPRAVEGHEREA ANIMALELOR
HOT. 268 25/09/2003
HOTARIRE 268 din 25/09/2003

HOTARIRE    268 din 25/09/2003

PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE ADMINISTRATIEI PENTRU SUPRAVEGHEREA ANIMALELOR

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

HOTARARE

privind aprobarea organigramei, numarului de posturi, statului de functii si regulamentului de organizare si functionare ale Administratiei pentru

Supravegherea Animalelor

 

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului general si raportul de specialitate al Directiei Resurse Umane si Protectia Muncii, prin care se propune aprobarea organigramei, numarului de posturi, statului de functii si regulamentului de organizare si functionare ale Administratiei pentru Supravegherea Animalelor;

                Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

                In temeiul prevederilor art. 38 (2) lit.“e” combinat cu art. 46(5) din legea  nr. 215/2001 privind administratia publica locala

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art.1 - Se aproba organigrama, numarul de posturi, statul de functii si regulamentul de organizare si functionare ale Administratiei pentru Supravegherea Animalelor, serviciu public care functioneaza ca institutie publica cu personalitate juridica, cu un numar total de 50 de posturi si excluderea functiei de director adjunct, conform anexelor 1, 2, si 3 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 -    La incadrarea personalului se va avea in vedere ca functiile cu pregatire superioara medicala (medici veterinari) sa nu fie ocupate de persoane care sunt actionari in cadrul cabinetelor veterinare private.  

Administratia pentru Supravegherea Animalelor va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 25.09.2003

Nr. 268

 


     Anexa nr. 1

la Hotararea C.G.M.B.

nr. 268/25.09.2003

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

ADMINISTRATIA PENTRU SUPRAVEGHEREA ANIMALELOR

 

ORGANIGRAMA

 


Anexa nr. 2 la Hotararea C.G.M.B. nr. 268/25.09.2003

 

 


STAT DE FUNCTII

ADMINISTRATIA PENTRU SUPRAVEGHEREA ANIMALELOR

 

Nr.

Crt.

Poz.

 

Functia de executie

 

Nivel

Studii

Grad sau

treapta

profesionala

Numar

posturi

Anexa la O.U.G. nr. 24/2000,.

O.U.G. nr. 33/2001,

O.U.G. nr. 191/2002

 

1

2

3

4

5

6

 

A.     Functii de executie din administratia publica locala

 

1-2

Inspector de specialitate

S

IA

2

II a, II b

3

Revizor contabil

S

I

1

II a, II b

4

Consilier juridic

S

deb. (IV)

1

II a, II b

5-14

Referent

M

IA

10

II a, II b

15-17

Referent

M

I

3

II a, II b

 

TOTAL A

 

 

= 17