Hotărârea nr. 263/2003

HOTARAREnr. 263 din 2003-09-19 HOTARIRE 263 din 19/09/2003 PRIVIND APROBAREA ASOCIERII IN PARTICIPATIUNE DINTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 SI S.C.NOVA TRADE S.A., IN VEDEREA CONSTRUIRII OBIECTIVULUI DE UTILITATE PUBLICA "PARCAJ PUBLIC MULTIETAJAT UNIREA"
HOT. 263 19/09/2003
HOTARIRE 263 din 19/09/2003

HOTARIRE    263 din 19/09/2003

PRIVIND APROBAREA ASOCIERII IN PARTICIPATIUNE DINTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 SI S.C.NOVA TRADE S.A., IN VEDEREA CONSTRUIRII OBIECTIVULUI DE UTILITATE PUBLICA "PARCAJ PUBLIC MULTIETAJAT UNIREA"

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea asocierii in participatiune dintre Consiliul Local al

sectorului 3 si S.C. NOVA TRADE S.A., in vederea construirii obiectivului

de utilitate publica "Parcaj public multietajat Unirea"

 

            Avand in vedere solicitarea Primariei sectorului 3 nr. 1555/01.09.2003;

            Vazand expunerea de motive a consilierilor municipali;

            Luand in considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In baza Hotararilor C.G.M.B. nr. 32/1994, privind parcajele publice in municipiul Bucuresti si nr. 181/2000, privind administrarea retelei stradale principale si a lucrarilor de arta din municipiul Bucuresti;

            In conformitate  cu Hotararea Consiliului Local al sectorului 3 nr. 20/2003 privind aprobarea asocierii in participatiune dintre Consiliul Local al sectorului 3 si S.C. NOVA TRADE S.A., in vederea construirii obiectivului de utilitate publica "Parcaj public multietajat Unirea";

            In temeiul art. 95(2), lit."f" si lit."q" si (3) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL  AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

            Art.1 -  Se imputerniceste Consiliul Local al sectorului 3 sa se asocieze cu S.C. NOVA TRADE S.A. in vederea edificarii "Parcajului multietajat Unirea" (Bdul. Corneliu Coposu/str. Sf. Ioan cel Nou).

            Art.2 - Primarul sectorului 3 si Consiliul Local al sectorului 3 vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

 

Bucuresti, 19.09.2003

Nr. 263