Hotărârea nr. 262/2003

HOTARAREnr. 262 din 2003-09-19 HOTARIRE 262 din 19/09/2003 PRIVIND REVOCAREA HOTARARII C.G.M.B. NR.211/2003 REFERITOARE LA ELIBERAREA DOMNULUI BRATU CONSTANTIN DIN FUNCTIA DE DIRECTOR GENERAL AL S.C.DRUPO S.A.
HOT. 262 19/09/2003
HOTARIRE 262 din 19/09/2003

HOTARIRE    262 din 19/09/2003

PRIVIND REVOCAREA HOTARARII C.G.M.B. NR.211/2003 REFERITOARE LA ELIBERAREA DOMNULUI BRATU CONSTANTIN DIN FUNCTIA DE DIRECTOR GENERAL AL S.C.DRUPO S.A.

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

H O T A R A R E

privind revocarea Hotararii C.G.M.B. nr. 211/2003 referitoare la eliberarea domnului BRATU CONSTANTIN  din functia de Director General al

S.C. DRUPO S.A.

 

            Avand in vedere actiunea in instanta formulata de catre Prefectul Municipiului Bucuresti impotriva Hotararii C.G.M.B. nr. 211/2003;

            Tinand cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea  actelor normative;

            In temeiul art. 38 (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

            Articol unic - Se revoca Hotararea C.G.M.B. nr. 211/2003 referitoare la eliberarea domnului BRATU CONSTANTIN din functia de Director General al S.C. DRUPO S.A.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 19.09.2003

Nr. 262