Hotărârea nr. 260/2003

HOTARAREnr. 260 din 2003-09-19 HOTARIRE 260 din 19/09/2003 PRIVIND TRANSMITEREA UNUI SPATIU CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1, IN VEDEREA FUNCTIONARII CANTINEI CENTRALE DE AJUTOR SOCIAL
HOTARARE nr. 260 din 19/09/2003
HOTARIRE 260 din 19/09/2003

HOTARIRE    260 din 19/09/2003

PRIVIND TRANSMITEREA UNUI SPATIU CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1, IN VEDEREA FUNCTIONARII CANTINEI CENTRALE DE AJUTOR SOCIAL

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HO T A R A R E

privind transmiterea unui spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti in

administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, in vederea functionarii

Cantinei Centrale de Ajutor Social

           

Tinand cont de solicitarea Cantinei Centrale de Ajutor Social, instituie publica de asistenta sociala aflata in subordinea Consiliului Local al Sectorului 1;

Avand in vedere Expunerea de motive a unor consilieri generali;

Vazand adresa Administratiei Fondului Imobiliar nr. D.G 1191/17.09.2003;

Luand in considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul prevederilor art. 38 alin. 2, lit. "f" si "g", art. 46 alin. 2 si art. 95 alin 2, lit. "f" din Legea nr. 215/2002 privind administratia publica locala;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 - Se aproba transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti in administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta in suprafata de 326 mp din imobilul situat in Calea Grivitei nr. 216 sector 1 si a terenului aferent in suprafata de 70 mp.

Art.2 - Transmiterea in administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta mentionat la art. 1 se face in vederea extinderii functionarii Cantinei Centrale de Ajutor Social, care ocupa in prezent o suprafata de 726,37 mp din acest imobil potrivit HCLMB nr. 35/1994.

Art.3 - Schimbarea destinatiei imobilului atrage dupa sine revocarea de drept a prezentei hotarari.

Art.4 - Administratia Fondului Imobiliar si Consiliul Local al Sectorului 1 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 19.09.2003

Nr. 260