Hotărârea nr. 258/2003

HOTARAREnr. 258 din 2003-09-19 HOTARIRE 258 din 19/09/2003 PRIVIND DECLARAREA ZILEI DE 20 SEPTEMBRIE "ZIUA BUCURESTILOR"
HOT. 258 19/09/2003
HOTARIRE 258 din 19/09/2003

HOTARIRE    258 din 19/09/2003

PRIVIND DECLARAREA ZILEI DE 20 SEPTEMBRIE "ZIUA BUCURESTILOR"

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

H O T A R A R E

privind declararea zilei de 20 septembrie "ZIUA BUCURESTILOR"

 

 

            Avand in vedere expunerea de motive a consilierilor municipali;

 

            Tinand cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

 

            In temeiul art. 38(1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

            Articol unic: Se declara ziua de 20 septembrie "ZIUA BUCURESTILOR".

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 19.09.2003

Nr. 258