Hotărârea nr. 255/2003

HOTARAREnr. 255 din 2003-09-19 HOTARIRE 255 din 19/09/2003 PRIVIND STABILIREA INDEMNIZATIEI MEMBRILOR COMISIILOR PENTRU APLICAREA LEGII NR.550/2002 LA NIVELUL MUNICIPIULUI SI SECTOARELOR MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOT. 255 19/09/2003
HOTARIRE 255 din 19/09/2003

HOTARIRE    255 din 19/09/2003

PRIVIND STABILIREA INDEMNIZATIEI MEMBRILOR COMISIILOR PENTRU APLICAREA LEGII NR.550/2002 LA NIVELUL MUNICIPIULUI SI SECTOARELOR MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind stabilirea indemnizatiei membrilor comisiilor pentru aplicarea

Legii nr. 550/2002 la nivelul  Municipiului si  sectoarelor Municipiului Bucuresti

 

            Avand in vedere expunerea de motive a consilierilor municipali;

            Tinand cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In baza Dispozitiei Primarului General nr.1030/2003;

            In conformitate cu prevederile art. 6(6) din Legea nr. 550/2002 si art. 154 din H.G. nr. 246/2003;

            In temeiul art. 38(1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

            Art.1- Se aproba acordarea unei indemnizatii  lunare membrilor comisiilor pentru aplicarea Legii nr. 550/2002 din cadrul P.M.B. si Primariilor sectoarelor 1-6, in cuantum de 30% din salariul primarului unitatii administrativ-teritoriale (subdiviziunii) unde isi desfasoara activitatea.

            Art.2- Se aproba acordarea unor recompense lunare secretarului general al municipiului Bucuresti si secretarilor sectoarelor 1-6, in cuantum de 20% din salariul primarului unde isi desfasoara activitatea.

            Art.3- Plata indemnizatiilor si recompensei lunare pentru membrii comisiei pentru aplicarea Legii nr. 550/2002 din cadrul P.M.B. se face de catre directiile financiare ale Primariilor sectoarelor 1-6, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.4- Directia de Administratie Publica din cadrul P.M.B. si directiile financiar-contabile din cadrul Primariilor Sectoarelor 1-6 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 19.09.2003

Nr. 255


 

 

 

                                                                                                                        Anexa

                                                                        la Hotararea C.G.M.B. nr. 255/19.09.2003

 

 

Nr. crt

Numele si prenumele

Functia

Primaria de

sector la care

este directional

1.

Diaconu Gheorghita

Presedinte

Primaria

Sectorului 1

2.

Sandulescu Amilcar

Membru

Primaria

Sectorului 2

3.

Ionescu Mircea Cezar

Membru

Primaria

Sectorului 4

4.

G. Alexandru Petruc

Membru

Primaria

Sectorului 3

5.

Militaru Ioana

Membru

Primaria

Sectorului 6

6.

Stanescu Dumitru

Secretar General al

Municipiului Bucuresti

Primaria

Sectorului 1