Hotărârea nr. 25/2003

HOTARAREnr. 25 din 2003-01-28 HOTARIRE 25 din 28/01/2003 PRIVIND REPARTIZAREA PE BUGETE COMPONENTE A VENITURILOR SI CHELTUIELILOR BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2003
HOT. 25 28/01/2003
HOTARIRE 25 din 28/01/2003

HOTARIRE     25 din 28/01/2003

PRIVIND REPARTIZAREA PE BUGETE COMPONENTE A VENITURILOR SI CHELTUIELILOR BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2003

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARARE

privind repartizarea pe bugete componente a veniturilor si cheltuielilor

bugetului local al municipiului Bucuresti pe anul 2003

 

            Vazand Expunerea de motive a Consilierilor Generali ai Comisiei Buget-Finante;

            Luand in considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile Legii finantelor publice locale nr. 189/1998 cu modificarile ulterioare, ale Legii bugetului de stat pe anul 2003, nr. 631/2002 si ale H.C.G.M.B. nr. 228/17.10.2002  privind aprobarea exercitarii de catre Consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atributiilor privind aprobarea bugetului local, imprumuturilor, virarilor de credite si modului de utilizare a rezervei bugetare si privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar;

            In temeiul prevederilor art. 38 lit. “d”, art. 95 (3) si art. 46  (3) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001;

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art.1 – Categoriile de venituri si cheltuieli ce se cuprind in bugetele consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si in bugetul propriu al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, sunt cele prevazute in anexa 1.

            Art. 2 – Veniturile proprii (impozite, taxe si alte venituri) ale bugetului local al municipiului Bucuresti se repartizeaza pe bugete componente – bugetele consiliilor sectoarelor si bugetul propriu al Consiliului General al Municipiului Bucuresti – conform anexei 2.

            Art. 3 – Din cota defalcata din impozitul pe venit de 36 % ce se repartizeaza la bugetul propriu al municipiului Bucuresti potrivit Legii bugetului de stat nr. 631/2002, se aloca bugetelor consiliilor locale de sector suma de 2.150.000.000 mii lei pentru finantarea activitatilor descentralizate conform art. 6 din H.C.G.M.B. nr. 239/2002 si art. 6 din H.C.G.M.B. nr. 240/2002. Detalierea sumei pe sectoare si trimestre este prevazuta in anexa nr. 3 la prezenta hotarare.

            Art. 4 – Prezenta Hotarare, din care fac parte integranta anexele 1, 2 si 3, se comunica Primariilor sectoarelor 1-6, Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti si Administratiilor Finantelor Publice ale sectoarelor 1-6.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Elena Zamfir - Ciurezu   

SECRETAR GENERAL                                                                       AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 28.01.2003

Nr. 25


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                                                                                                                                                                                                                        HOT. 25/28.01.2003

                                                                                                                        ANEXA 1

 

 

CATEGORIILE DE VENITURI SI CHELTUIELI

CE SE CUPRIND IN BUGETELE CONSILIILOR

SECTOARELOR SI IN BUGETUL PROPRIU AL

CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 PE ANUL 2003

 

 

 

VENITURI
A.     La bugetele Consiliilor sectoarelor municipiului Bucuresti

·        Realizarile din sursele (veniturile) proprii ale bugetelor locale prevazute de Legea finantelor publice locale nr. 189/1998 si Legea bugetului de stat pa anul 2003, nr. 631/2002 repartizate pentru bugetele sectoarelor conform prezentei hotarari.

·        Cote defalcate din impozitul pe venit,

·        Sume din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare.

·        Sume defalcate din impozitul pe venit.

·        Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata.

·        Venituri cu destinatie speciala.

·        Subventii primite de la alte bugete.

 

B.     La bugetul propriu al Consiliului General al Municipiului Bucuresti

·        Realizarile din sursele (veniturile) proprii ale bugetelor locale prevazute de Legea finantelor publice locale nr. 189/1998 si Legea bugetului de stat pe anul 2003, nr. 631/2002, repartizate conform prezentei hotarari.

·        Cote defalcate din impozitul pe venit.

·        Sume defalcate din impozitul venit.

·        Venituri cu destinatie speciala.

·        Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata.

·        Subventii primite din bugetul de stat.

·        Subventii primite de la alte bugete.

 


CHELTUIELI (pe capitole bugetare)

A.     La bugetele Consiliilor sectoarelor municipiului Bucuresti

 

Autoritati executive

Invatamant: cheltuieli pentru unitati de invatamant preuniversitar de stat.

Sanatate: crese, alte cheltuieli care se pot suporta in conformitate cu prevederlie Legii asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997, cu modificarile ulterioare, Legii nr. 146/1999 privind organizarea, functionarea si finantarea spitalelor, modificata prin O.G. nr. 68/2001, si ale O.G. nr. 70/2002 privind administrarea unitatilor sanitare publice de interes judetean si local.

Cultura, religia si actiuni privind activitatea sportiva si de tineret: cheltuieli si alocatii pentru unitati coordonate de Consiliile sectoarelor si pentru alte actiuni in competenta de finantare a autoritatilor locale, prevazute de actele normative specifice; alte cheltuieli pentru institutii si activitati stabilite de Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

Asistenta sociala, alocatii, ajutoare si indemnizatii:  cheltuieli pentru institutii de asistenta sociala in coordonarea Consiliilor sectoarelor (cantine de ajutor social, centre de ingrijire si asistenta, camine pentru persoane varstnice etc.); cheltuieli (“transferuri”) pentru plata ajutoarelor si indemnizatiilor prevazute de Legea nr. 416/2001; cheltuieli aferente serviciului public specializat pentru protectia copilului; cheltuieli privind protectia speciala a persoanelor cu handicap; alte cheltuieli prevazute de lege; alte cheltuieli pentru institutii si activitati stabilite de Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

Servicii si dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape: cheltuieli curente si de capital ce fac obiectul de activitate al serviciilor administrate de Consiliile sectoarelor; alte cheltuieli specifice stabilite de Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

Agricultura: cheltuieli curente si de capital, in sarcina bugetelor locale pentru punctele de insamantari artificale si circumscriptiile sanitar-veterinare(exclusiv epizootii).

Alte actiuni economice: cheltuieli curente si de capital in sarcina autoritatilor locale aferente functionarii S.C. ECONOMAT.

Alte actiuni: cheltuieli curente si de capital in sarcina autoritatilor locale locale aferente functionarii Centrelor militare din sector si Comandamentelor de Protectie Civila ale sectoarelor; alte cheltuieli prevazute de lege.

Fond de rezerva.

Cheltuieli cu destinatie speciala.

 

B.     La bugetul propriu al Consiliului General al Municipiului Bucuresti

Autoritati executive.

 

Sanatate: drepturile donatorilor onorifici de sange; alte cheltuieli prevazute de lege.

Cultura, religia si actiuni privind activitatea sportiva si de tineret: cheltuieli si alocatii pentru unitati de cultura de sub autoritatea Consiliul General al Municipiului Bucuresti, si pentru alte actiuni, in competenta de finantare a autoritatilor locale, potrivit prevederilor actelor normative specifice.

Asistenta sociala, alocatii, ajutoare si indemnizatii: ajutoare sociale conform Legii nr. 416/2001; cheltuieli pentru alte actiuni si activitati de asistenta sociala in competenta de finantare a autoritatilor locale.

Servicii si dezvoltare publica, mediu si ape: cheltuieli curente si de capital; subventii pentru diferente de pret la energia termica livrata populatiei; alte cheltuieli specifice in competenta autoritatii publice locale.

Agricultura: cheltuieli aferente centrelor locale pentru protectia plantelor (combaterea daunaturilor si bolilor din sectorul vegetal); cheltuielile centrului de consultanta agricola.

Transporturi si comunicatii: subventii pentru diferente de pret (tarif) si cheltuieli de capital pentru transportul urban de suprafata, in comun, de calatori, (cu tramvaie, troleibuze, autobuze).

Alte actiuni : cheltuieli curente si de capital in sarcina autoritatilor locale aferente functionarii Centrului Militar Municipal si Comandamentului Municipal de Protectie Civila; alte cheltuieli prevazute de lege.

Rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane la credite ( fond de garantare a imprumuturilor externe).

Plati de dobanzi si alte cheltuieli aferente datoriei publice.

Rambursari de imprumuturi.

Fond de rezerva.

Cheltuieli cu destinatie speciala.

 

 

Nota: Prevederile din prezenta anexa se coreleaza si se completeaza cu prevederile anexei 10 cap. II A si B  la Legea bugetului de stat pe anul 2003, nr. 631/2002 – veniturile si cheltuielile ce se prevad in bugetul Consiliului General al Municipiului Bucuresti si bugetele sectoarelor municipiului Bucuresti – si ale celorlalte acte normative specifice (legi, hotarari ale guvernului, hotarari ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti).

 

 

 

     


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                                                                                                                                                                                                                       HOT. 25/28.01.2003

                                                                                                                        ANEXA 2

 

REPARTIZAREA PE BUGETE COMPONENTE A SURSELOR (VENITURILOR)

BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2003

 

C.G.M.B =  BUGETUL PROPRIU AL C.G.M.B

 

SECTOARE = bugetele Consiliilor sectoarelor

 

 

Cod

indicator

Denumirea indicatorilor

Impozitelor, taxelor si celorlalte venituri)

Bugetul la care se repartizeaza

C.G.M.B.

SECTOARE

0001

VENITURI

 

 

4802

VENITURI PROPRII

 

 

0002

I. VENITURI CURENTE

 

 

0003

A. VENITURI FISCALE

 

 

0004

A1. IMPOZITE DIRECTE

 

 

0102

IMPOZITUL PE PROFIT

C.G.M.B.

X

0302

IMPOZITE SI TAXE DE LA POPULATIE

 

SECTOARE

030201

Impuzitul pe veniturilor liber profesionistilor, meseriasilor si ale altor  persoane fizice independente si asociatilor familiale

C.G.M.B.

SECTOARE

030202

Impozitul pe cladiri de la persoane fizice

X

SECTOARE

030203

Taxe asupra mijloacelor de transport detinute  de pesoane fizice

X

SECTOARE

030204

Impozitul pe veniturile obtinute din inchirieri, subinchirieri, locatii de gestiune si arendari

X

SECTOARE

030205

Impozitul pe veniturile obtinute din drepturile de autor, si cele cuvenite  inovatorilor si inventatorilor

C.G.M.B.