Hotărârea nr. 249/2003

HOTARAREnr. 249 din 2003-09-04 HOTARIRE 249 din 04/09/2003 SE APROBA DOCUMENTATIA TEHNICO-ECONOMICA A INVESTITIEI "PASAJ MARASESTI IN MUNICIPIUL BUCURESTI" FAZA PT + DE
HOT. 249 04/09/2003
HOTARIRE 249 din 04/09/2003

HOTARIRE    249 din 04/09/2003

SE APROBA DOCUMENTATIA TEHNICO-ECONOMICA A INVESTITIEI "PASAJ MARASESTI IN MUNICIPIUL BUCURESTI" FAZA PT + DE

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

 

HOTARARE

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a investitiei

“Pasaj Marasesti in Municipiul Bucuresti” faza PT + DE

 

            Avand in vedere expunerea de motive a consilierilor generali si raportul de specialitate al Administratiei Strazilor, prin care se propune aprobarea documentatiei tehnico-economice a investitiei “Pasaj Marasesti in Municipiul Bucuresti” faza PT + DE;

                Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile art. 16 alin. (5) din Legea finantelor publice locale nr. 189/1998;

            In temeiul prevederilor art. 38 lit.”k”, “l”, “m” si art. 46 (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala;

 

                        CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art.1 - Se aproba documentatia tehnico-economice a investitiei “Pasaj Marasesti in Municipiul Bucuresti” faza PT + DE, asa cum este prezentata in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 – Finantarea obiectivului de investitii prevazut la art. 1 se face din fondurile bugetului local, conform listelor de investitii aprobate in conditiile legii.

 

 

 

           

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

 

 

Bucuresti, 04.09.2003

Nr. 249


                                                                                                                                                                                                ANEXA 1 LA HCGMB NR. 249/04.09.2003

 

cu principalele caracteristici si indicatorii

tehnico-economici ai obiectivului de investitii

“Pasaj Marasesti in municipiul Bucuresti”

 

 

            I   DENUMIREA LUCRARII:  Pasaj Marasesti in munic. Bucuresti, Sector 3

            II  ORDONATOR DE CREDIT: Primaria Munic. Bucuresti

            III ENTITATEA ACHIZITOARE: P.M.B. Administratia Strazilor

            IV PROIECTANT: S.C. BETA COPS. SRL

            V  FAZA DE PROIECTARE: PT+DE

            VI FINANTARE: Alocatii bugetare

            VII VALOAREA INVESTITIEI:  31.351.510 mii lei

                                                -ETAPA A – 12.861.401 mii lei

                                                -ETAPA B -  18.490.109 mii lei

VIII CAPACITATI:  Intersectia dintre B-dul Octavian Goga si B-dul Mircea

      Voda se realizeaza prin Pasajul Marasesti.

B-dul Octavian Goga: are doua benzi de circulatie rutiera si o linie de tramvai pe fiecare sens de circulatie. Partea carosabila rutiera are latimea de 7.50 m si este marginita spre culee cu un trotuar de 75 cm. latime. Platforma liniei de tramvai are latimea de 3.00 m.

B-dul Mircea Voda:  are partea carosabila de 14.00 m si doua trotuare de cate 5.00 m fiecare. Pasajul are lungimea de 26.40 m cu doua deschideri cu lungimea de 12.80 m fiecare. In sens transversal, pasajul are latimea medie de 166.17 m (170.45 m la exterior si 161.89 m la interior). Partea carosabila la nivelul b-dului Mircea Voda este de 14.00 m latime.

IX TERMEN DE EXECUTIE: 18 luni de la semnarea contractului de lucrari

X FINANTAREA INVESTITIEI: se va face din fondurile bugetului local pe baza listelor de investitii aprobate potrivit legii.