Hotărârea nr. 245/2003

HOTARAREnr. 245 din 2003-09-04 HOTARIRE 245 din 04/09/2003 SE APROBA DOCUMENTATIILE TEHNICO-ECONOMICE ALE OBIECTIVELOR DE INVESTITII, ENUMERATE IN ANEXA
HOT. 245 04/09/2003
HOTARIRE 245 din 04/09/2003

HOTARIRE    245 din 04/09/2003

SE APROBA DOCUMENTATIILE TEHNICO-ECONOMICE ALE OBIECTIVELOR DE INVESTITII, ENUMERATE IN ANEXA

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

 

HOTARARE

privind aprobarea documentatiilor tehnico-economice pentru investitiile

“Marirea capacitatii de alimentare gaze naturale a CTZ Casa Presei,

retea termoficare pentru CTZ Casa Presei Libere si Hotel Flora, deviere

retea termoficare 2 Dn 600 Piata Cragasi, modernizare canal distanta

aferent PT Almo Bucur Obor, alimentare cu energie termica a blocului din

Str. Nicolae Paulescu si modernizare 10 centrale termice cu retele

aferente”

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si raportul de specialitate al Directiei Generale Utilitati Publice;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In baza Legii finantelor publice nr. 72/1996, art. 22 si a Legii privind finantele publice locale nr. 189/1998, art. 16 alin. (5);

            In temeiul prevederilor art. 38 alin.(2) lit.”m” si ale art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala;

 

                        CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art.1 - Se aproba documentatiile tehnico-economice ale obiectivelor de investitii, enumerate in anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare, documentatii avizate in Consiliul Tehnico Economic al Primariei Municipiului Bucuresti (CTE-PMB).

Art.2 - Finantarea obiectivelor de investitii prevazute in anexa se face din fondurile bugetului local si din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.

 

           

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

 

Bucuresti, 04.09.2003

Nr. 245


                                                            ANEXA LA HCGMB nr. 245/04.09.2001

 

1. Marirea capacitatii de alimentare cu gaze naturale a Centralei Termice de Zona CTZ Casa Presei de la 2400 Nmc la 12.000 Nmc

            Valoarea investitiei: 13.472.380 mii lei

                        din care: C+M:  7.633.100 mii lei

                        (preturi august 2002)

                        Capacitate: 12.000 Nmc gaze naturale

avand Proces Verbal de Avizare CTE – PMB nr. 640/8.11.2002 (Studiu de fezabilitate)

           

 

2. Retea termoficare pentru Centrala Termica de Zona CTZ Casa Presei Libere si Hotel Flora

            Valoarea investitiei: 36.856.825 mii lei

                        din care: C+M:   32.729.851 mii lei

                        (preturi mai 2002)

                        Capacitate: 255.567 Gcal/an

                        Diametru 2 Dn 400

avand Proces Verbal de Avizare CTE – PMB nr. 646/25.11.2002 (Studiu de fezabilitate)

 

 

3. Deviere retea termoficare 2 Dn 600- Piata Crangasi

            Valoarea investitiei: 29.761.105 mii lei

                        din care: C+M:  26.327.341 mii lei

                        (preturi august 2002)

                        Capacitate: 255.567 Gcal/an

                        Diametru 2 Dn 400

avand Proces Verbal de Avizare CTE – PMB nr. 646/25.11.2002 (Studiu de fezabilitate)

 

 

4. Modernizare canal distanta aferent Punct Termic PT ALMO – Bucur Obor

            Valoarea investitiei: 15.475.000 mii lei

                        din care: C+M: 11.517.000 mii lei

                        (preturi ianuarie 2002)

                        Capacitate: 500 ml, 19 tronsoane

avand Proces Verbal de Avizare CTE – PMB nr. 641/25.11.2002 (Studiu de fezabilitate)

 

5. Alimentare cu energie termica a blocului din Str. Nicolae Paulescu nr. 59 A, sector 5, Bucuresti

            Valoarea investitiei: 3.708.919 mii lei

                        din care: C+M: 716.209 mii lei

                        (preturi februarie 2003)

                        Capacitate de transport: 0,324

avand Proces Verbal de Avizare CTE – PMB nr. 664/14.04.2003

 

 

6. Modernizarea 10 centrale termice cu retele termice aferente

 

Nr.

crt.

Denumire

Valoare totala

(mii lei) – iun. 2002

C+M

(mii lei)

Capacitati

(Gcal/h)

1

CT Turn Palat

28.628.266

14.039.631

3.35

2

CT Republicii

22.642.287

11.559.665

2.28

3

CT Marasesti 11

36.398.020

19.239.995

4.73

4

CT Eroilor 1

24.677.120

13.543.206

2.18

5

CT Eroilor 2

22.994.091

12.556.067

1.65

6

CT Turturele

39.930.144

24.664.192

3.65

7

CT Desisukui

64.946.600

42.215.093

6.17

8

CT Mozart

35.006.287

23.925.586

2.9

9

CT Baneasa 1

145.286.357

112.079.747

11

10

CT Baneasa 2

118.047.897

86.560.001

8.7

 

 

avand Proces Verbal de Avizare CTE – PMB nr. 643/08.11.2002 (Studiu de fezabilitate)