Hotărârea nr. 244/2003

HOTARAREnr. 244 din 2003-09-04 HOTARIRE 244 din 04/09/2003 SE APROBA NUMIREA DOMNULUI TANE AUREL IN FUNCTIA DE DIRECTOR INTERIMAR AL GRADINII ZOOLOGICE BUCURESTI, PANA LA OCUPAREA POSTULUI PRIN CONCURS.
HOT. 244 04/09/2003
HOTARIRE 244 din 04/09/2003

HOTARIRE    244 din 04/09/2003

SE APROBA NUMIREA DOMNULUI TANE AUREL IN FUNCTIA DE DIRECTOR INTERIMAR AL GRADINII ZOOLOGICE BUCURESTI, PANA LA OCUPAREA POSTULUI PRIN CONCURS.

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

 

HOTARARE

privind numirea domnului TANE AUREL in functia de director interimar

al Gradinii Zoologice Bucuresti

 

            Avand in vedere expunerea de motive a consilierilor municipali;

            Tinand cont avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul art. 38 (2) lit.”i”  din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala;

 

                        CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Art.1. - Se aproba numirea domnului TANE AUREL in functia de director interimar al Gradinii Zoologice Bucuresti, pana la ocuparea postului prin concurs.

 

Art.2. - Directia Resurse Umane din cadrul P.M.B. si persoana nominalizata la art. 1 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

           

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

 

Bucuresti, 04.09.2003

Nr. 244