Hotărârea nr. 243/2003

HOTARAREnr. 243 din 2003-09-04 HOTARIRE 243 din 04/09/2003 SE APROBA PRELUNGIREA PE TERMEN DE 5 ANI A VALABILITATII CONTRACTULUI DE ATRIBUIRE IN FOLOSINTA GRATUITA SOCIETATII NATIONALE DE CRUCE ROSIE A SPATIULUI SITUAT IN STR. MATEI BASARAB NR.59, SECTOR 3
HOT. 243 04/09/2003
HOTARIRE 243 din 04/09/2003

HOTARIRE    243 din 04/09/2003

SE APROBA PRELUNGIREA PE TERMEN DE 5 ANI A VALABILITATII CONTRACTULUI DE ATRIBUIRE IN FOLOSINTA GRATUITA  SOCIETATII NATIONALE DE CRUCE ROSIE A SPATIULUI SITUAT IN STR. MATEI BASARAB NR.59, SECTOR 3

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

 

HOTARARE

privind prelungirea valabilitatii contractului de atribuire in folosinta

gratuita Societatii Nationale de Cruce Rosie a spatiului situat in str. Matei

Basarab nr. 59, sector 3, in suprafata de 118,26 m.p.

 

 

Avand in vedere solicitarea Societatii Nationale de Cruce Rosie prin adresa nr. 3309/6/01.09.2003;

            Vazand expunerea de motive a consilierilor municipali;

            Luand in considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In baza Hotararii C.G.M.B. nr. 157/1998;

            In temeiul prevederilor art. 126 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala;

 

                        CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Art.1. - Se aproba prelungirea pe termen de 5 ani a valabilitatii contractului de atribuire in folosinta gratuita Societatii Nationale de Cruce Rosie a spatiului situat in Str. Matei Basarab nr. 59, sector 3, in suprafata de 118,26 mp.

            Art.2. - Administratia Fondului Imobiliar si Societatea si Societatea Nationala de Cruce Rosie vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

 

Bucuresti, 04.09.2003

Nr. 243