Hotărârea nr. 242/2003

HOTARAREnr. 242 din 2003-09-04 HOTARIRE 242 din 04/09/2003 PRIVIND ATRIBUIREA IN ADMINISTRARE A SPATIILOR SITUATE IN SOS. IANCULUI, BL.101A - PARTER, IN SUPRAFATA DE 120,28 M.P. SI IN SOS.PANTELIMON NR.255, BL.43, IN SUPRAFATA DE 119,54 M.P., CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 2
HOT. 242 04/09/2003
HOTARIRE 242 din 04/09/2003

HOTARIRE    242 din 04/09/2003

PRIVIND ATRIBUIREA IN ADMINISTRARE A SPATIILOR SITUATE IN SOS. IANCULUI, BL.101A - PARTER, IN SUPRAFATA DE 120,28 M.P. SI IN SOS.PANTELIMON NR.255, BL.43, IN SUPRAFATA DE 119,54 M.P., CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 2

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind atribuirea in administrare a spatiilor situate in Sos. Iancului,

bl. 101 A – parter, in suprafata de 120,28 m.p. si in Sos. Pantelimon nr. 255,

bl. 43, in suprafata de 119,54 m.p., Consiliului local al sectorului 2

 

            Analizand expunerea de motive a consilierilor generali si adresa emisa de Administratia Fondului Imobiliar privind situatia juridica a spatiilor cu alta destinatie situate in Sos. Iancului, bl. 101A - parter, in suprafata de 120,28 m.p. si in Sos. Pantelimon nr. 255, bl. 43, in suprafata de 119,54 m.p.;

                Vazand adresa emisa de Primaria sectorului 2;

Luand in considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul prevederilor art. 38 alin. (2) lit.“g”, art. 46 alin.(5) si art. 125 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala;

 

                        CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Articol unic – Se atribuie in administrarea Consiliului local al sectorului 2, cu destinatia – birouri functionale pentru Consiliului local  sector 2 – spatiile situate in Sos. Iancului, bl. 101 A – parter, in suprafata de 120,28 m.p. si in Sos. Pantelimon nr. 255, bl. 43, in suprafata de 119,54 m.p.

Schimbarea destinatiei spatiilor atribuite atrage revocarea prezentei hotarari.

 

           

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 04.09.2003

Nr. 242