Hotărârea nr. 240/2003

HOTARAREnr. 240 din 2003-09-04 HOTARIRE 240 din 04/09/2003 SE NUMESTE DOMNUL PETU GHEORGHE, IN CADRUL COMISIEI PENTRU EFECTUAREA CERCETARII PREALABILE IN VEDEREA DECLARARII CA UTILITATE PUBLICA A TERENULUI SITUAT IN STR. PECINEAGA, SECTOR 5
HOT. 240 04/09/2003
HOTARIRE 240 din 04/09/2003

HOTARIRE    240 din 04/09/2003

SE NUMESTE DOMNUL PETU GHEORGHE, IN CADRUL COMISIEI PENTRU EFECTUAREA CERCETARII PREALABILE IN VEDEREA DECLARARII CA UTILITATE PUBLICA A TERENULUI SITUAT IN STR. PECINEAGA, SECTOR 5

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

 

HOTARARE

privind numirea unui reprezentant al Consiliului General al Municipiului

Bucuresti in Comisia pentru efectuarea cercetarii prealabile in vederea

declararii de utilitate publica a terenului situiat in Str. Pecineaga, sector 5

 

 

Avand in vedere adresa Primariei sectorului 5 nr. 40261/02.09.2003;

            Analizand expunerea de motive a consilierilor generali;

            Vazand  avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala;

 

                       

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Art.1.- Se numeste domnul Petu Gheorghe, reprezentant al C.G.M.B., in cadrul Comisiei pentru efectuarea cercetarii prealabile in vederea declararii ca utilitate publica a terenului situat in Str. Pecineaga, sector 5.

                Art.2.- Primarul general va numi, prin dispozitie, in termen de 10 zile de la data prezentei hotarari Comisia pentru efectuarea cercetarii prealabile.

            Art.3.- Comisia pentru cercetarea prealabila va inainta rezultatele cercetarii prealabile efectuate cel tarziu in termen de 2 luni catre C.G.M.B.

            Art.4.- Primarul general si directiile de specialitate din cadrul P.M.B. vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

 

Bucuresti, 04.09.2003

Nr. 240