Hotărârea nr. 24/2003

HOTARAREnr. 24 din 2003-01-28 HOTARIRE 24 din 28/01/2003 PRIVIND REPARTIZAREA PE BUGETE COMPONENTE A SUMELOR DEFALCATE DIN UNELE VENITURI ALE BUGETULUI DE STAT APROBATE MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN LEGEA BUGETULUI DE STAT PE ANUL 2003
HOT. 24 28/01/2003
HOTARIRE 24 din 28/01/2003

HOTARIRE     24 din 28/01/2003

PRIVIND REPARTIZAREA PE BUGETE COMPONENTE A SUMELOR DEFALCATE DIN UNELE VENITURI ALE BUGETULUI DE STAT APROBATE MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN LEGEA BUGETULUI DE STAT PE ANUL 2003

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

 

HOTARARE

privind repartizarea pe bugete componente a sumelor

defalcate din unele venituri ale bugetului de stat aprobate municipiului

Bucuresti prin Legea bugetului de stat pe anul 2003

 

 

 

Vazand Expunerea de Motive a Consilierilor Generali ai Comisiei Buget-Finante;

Luand in considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile Legii finantelor publice locale nr. 189/1998 cu modificarile ulterioare, ale Legii bugetului de stat pe anul 2003, nr. 631/2002 (art. 23-27) si ale H.C.G.M.B. nr. 228/17.10.2002  privind aprobarea exercitarii de catre Consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atributiilor privind aprobarea bugetului local, imprumuturilor, virarilor de credite si modului de utilizare a rezervei bugetare si privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar;

In temeiul prevederilor art. 38 (2) lit. “d”, art. 95 (3) si art. 46  (3) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001;

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art.1 – Suma de 597.644.900 mii lei – sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru asigurarea ajutorului social, ajutorului pentru incalzirea locuintei, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap se repartizeaza pe bugete componente – bugetul proriu al Consiliului General al Municipiului Bucuresti si bugetele sectoarelor 1-6 – conform anexei 1.

Art. 2 – Suma de 90.061.000 mii lei – sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru sustinerea sistemului de protectie a copilului, se repartizeaza la bugetele sectoarelor 1-6, conform anexei 2.

Art. 3 – Suma de 2.536.773.200 mii lei – sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru invatamantul preuniversitar de stat se repartizeaza la bugetele sectoarelor 1-6, conform anexei 3.

Art. 4 – Suma de 40.315.400 mii lei – sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru crese, se repartizeaza la bugetele sectoarelor 1 - 6, conform   anexei 4.

Art. 5 – Se repartizeaza la bugetul propriu al Consiliului General al Municipiului Bucuresti ( conform anexei nr. 5):

a)     53.894.500 mii lei, sume defalcate din impozitul pe venit pentru plata contributiilor pentru personalul neclerical din unitatile de cult (38.902.000 mii lei) si pentru cheltuielile institutiilor de cultura (14.992.500 mii lei) trecute in finantarea bugetului local incepand cu 1 ianuarie 2002;

b)    781.562.000 mii lei – sume defalcate din impozitul pe venit pentru subventionarea energiei termice livrata populatiei;

c)     1.651.300 mii lei, sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor Centrului (Oficiului) de Consultanta Agricola al Municipiului Bucuresti;

Art. 6 – Sumele repartizate la bugetele sectoarelor conform art. 1-4 (anexelor 1-4) pot fi modificate, prin Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti, la propunerea comuna a primarilor sectoarelor 1-6.

Art. 7 – Prezenta Hotarare, din care fac parte integranta anexele 1-5, se comunica primariilor sectoarelor 1-6, Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti si Administratiilor Finantelor Publice ale sectoarelor 1-6.

 

           

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Elena Zamfir - Ciurezu   

SECRETAR GENERAL                                                                       AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 28.01.2003

Nr. 24

 


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI                                               HOTARAREA nr. 24/ 28.01.2003

                              Anexa nr. 1

 

Repartizarea

pe bugete componente

(bugetul propriu al C.G.M.B. si bugetele sectoarelor 1-6)

a sumelor din impozitul pe venit aprobate municipiului Bucuresti

prin Legea bugetului de stat pe anul 2003, pentru asigurarea ajutorului social,

ajutorului pentru incalzirea locuintei, sustinerea sistemului de protectie

a persoanelor cu handicap

                                                                                                                                                                                                                       

 

- mii lei-                      

 

TOTAL

Municipiul

Bucuresti

Din care:

C.G.M.B
Sectorul 1
Sectorul 2
Sectorul 3
Sectorul 4
Sectorul 5
Sectorul 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

597.644.900

83.072.641

40.491.665

81.161.951

86.634.960

76.752.715

152.997.095

76.533.873

Din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

Trimestrul I

161.587.402

22.460.649

10.947.877

21.944.049

23.423.805

20.751.907

41.366.376

20.692.739

Trimestrul II

145.469.696

20.220.288

  9.855.870

19.755.216

21.087.374

18.681.987

37.240.242

18.628.719

Trimestrul III

137.476.692

19.109.260

  9.314.327

18.669.743

19.928.703

17.655.483

35.194.033

17.605.143

Trimestrul IV

153.111.110

21.282.444

10.373.591

20.792.943

22.195.078

19.663.338

39.196.444

19.607.272

NOTA:

La repartizarea sumelor pe bugete componente, s-au avut in vedere urmatoarele date:

·        pentru ajutorul social si ajutorul pentru incalzirea locuintei- numarul dosarelor in evidenta sectoarelor si a P.M.B.;

·        pentru sistemul de protectie a persoanelor cu handicap – numarul asistentilor personali in evidenta sectoarelor, iar la P.M.B. – acoperirea partiala a costului transportului in comun de suprafata.


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI                                    HOTARAREA nr. 24/28.01.2003

Anexa nr. 2                                           

 

Repartizarea

la  bugetele sectoarelor 1-6

a sumelor din impozitul pe venit aprobate municipiului Bucuresti

prin Legea bugetului de stat pe anul 2003