Hotărârea nr. 238/2003

HOTARAREnr. 238 din 2003-09-04 HOTARIRE 238 din 04/09/2003 SE APROBA ASOCIEREA DINTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 - ADMINISTRATIA PIETELOR SECTOR 5 SI ECONOMAT SECTOR 5 S.R.L IN VEDEREA MODERNIZARII PIETELOR SECTORULUI 5:
HOT. 238 04/09/2003
HOTARIRE 238 din 04/09/2003

HOTARIRE    238 din 04/09/2003

SE APROBA ASOCIEREA DINTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 - ADMINISTRATIA PIETELOR SECTOR 5 SI ECONOMAT SECTOR 5 S.R.L IN VEDEREA MODERNIZARII PIETELOR SECTORULUI 5:

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

 

HOTARARE

privind aprobarea asocierii dintre Consiliul Local al Sectorului 5 -

Administratia Pietelor Sector 5 si S.C ECONOMAT Sector 5

 

 

Avand in vedere solicitarea Administratiei Pietelor Sector 5 inregistrata sub nr. 1607/02.09.2003;

Luand in considerare expunerea de motive a consilierilor generali;

            Vazand  avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul art. 38 (2) lit. f si g, art. 46 (2), art. 96 (2) lit.f si art. 125 din Legea nr. 215/2001,  privind administratia publica locala;

 

                       

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Art. 1.- Se aproba asocierea dintre Consiliul Local al Sectorului 5 – Administratia Pietelor Sector 5 si ECONOMAT SECTOR 5 S.R.L., in vederea modernizarii pietelor sectorului 5: George Cosbuc, Cotroceni, Rahova, 13 Septembrie si Ferentari, prin realizarea unor complexe comerciale.

                Art. 2.- Administratia Pietelor Sector 5 va incheia contracte de asociere cu SC ECONOMAT S.R.L pentru fiecare obiectiv in parte.

            Art. 3.- Consiliul Local al Sectorului 5 va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

 

Bucuresti, 04.09.2003

Nr. 238