Hotărârea nr. 235/2003

HOTARAREnr. 235 din 2003-09-04 HOTARIRE 235 din 04/09/2003 SE APROBA ATRIBUIREA DENUMIRII DE "IOSIF SAVA" PIATETEI SITUATE LA INTERSECTIA DINTRE STRAZILE: DR.SION, SIPOTUL FANTANILOR, ION BREZOIANU SI POIANA NARCISELOR.
HOT. 235 04/09/2003
HOTARIRE 235 din 04/09/2003

HOTARIRE    235 din 04/09/2003

SE APROBA ATRIBUIREA DENUMIRII DE "IOSIF SAVA" PIATETEI SITUATE LA INTERSECTIA DINTRE STRAZILE: DR.SION, SIPOTUL FANTANILOR, ION BREZOIANU SI POIANA NARCISELOR.

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

 

HOTARARE

privind atribuirea denumirii de “IOSIF SAVA (muzicolog)”, piatetei situate

la intersectia dintre strazile: Dr. Sion, Sipotul Fantanilor, Ion Brezoianu si

Poiana Narciselor

 

 

Avand in vedere solicitarea Fundatiei Anastasia;

            Vazand expunerea de motive a consilierilor municipali;

            Luand in considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            Tinand cont de avizul comisiei pentru atribuirea sau schimbarea de denumiri de strazi din municipiul Bucuresti;

            In baza Hotararii C.G.M.B. nr. 31/2003, referitoare la regulamentul privind atribuirea sau schimbarea de denumiri si atribuirea numerelor postale de imobile in municipiul Bucuresti;

            In temeiul art. 38 (2) lit. “u”  din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala;

 

                        CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Art. 1. - Se aproba atribuirea denumirii de “IOSIF SAVA (muzicolog)”, piatetei situate la intersectia dintre strazile: Dr. Sion, Sipotul Fantanilor, Ion Brezoianu si Poiana Narciselor.

            Art. 2. - Directiile de specialitate din cadrul P.M.B vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

           

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

 

Bucuresti, 04.09.2003

Nr. 235