Hotărârea nr. 233/2003

HOTARAREnr. 233 din 2003-09-04 HOTARIRE 233 din 04/09/2003 SE APROBA COOPERAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 CU PRIMARIA MUNICIPIULUI SAO GONCALO - REPUBLICA FEDERATIVA A BRAZILIEI, IN VEDEREA PROMOVARII UNOR INTERESE COMUNE
HOT. 233 04/09/2003
HOTARIRE 233 din 04/09/2003

HOTARIRE    233 din 04/09/2003

SE APROBA COOPERAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 CU PRIMARIA MUNICIPIULUI SAO GONCALO - REPUBLICA FEDERATIVA A BRAZILIEI, IN VEDEREA PROMOVARII UNOR INTERESE COMUNE

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

 

HOTARARE

privind aprobarea cooperarii Consiliului Local al Sectorului 1

cu Primaria Municipiului Sao Goncalo – Republica Federativa a Braziliei

 

 

Avand in vedere existenta bunelor realatii dintre Sectorul 1 al municipiului Bucuresti si orase ale lumii, precum si necesitatea dezvoltarii acestor relatii in domeniul administratiei publice locale, mai precis in domeniile economic, social, cultural;

Tinand cont de expunerea de motive a consilierilor municipali;

Luand in considerare raportul de specialitate al Serviciului imagine, cultura, mass-media din cadrul Primariei sectorului 1;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul prevederilor art. 46 si art. 95(2) lit. “p” si (3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala;

 

                        CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

Articol unic - Se aproba cooperarea Consiliului Local al Sectorului 1 cu Primaria Municipiului Sao Goncalo – Republica Federativa a Braziliei, in vederea promovarii unor interese comune.

 

 

 

 

           

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

 

Bucuresti, 04.09.2003

Nr. 233