Hotărârea nr. 232/2003

HOTARAREnr. 232 din 2003-09-04 HOTARIRE 232 din 04/09/2003 SE APROBA COOPERAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 CU MUNICIPIUL 19 - ROMA
HOT. 232 04/09/2003
HOTARIRE 232 din 04/09/2003

HOTARIRE    232 din 04/09/2003

SE APROBA COOPERAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 CU MUNICIPIUL 19 - ROMA

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

 

HOTARARE

privind aprobarea cooperarii Consiliului Local al Sectorului 1

cu Municipiul 19 - Roma

 

 

            Avand in vedere solicitarea Consiliului Local al Sectorului 1 prin adresa nr. 23.307/14.08.2003;

            Tinand cont de expunerea de motive a consilierilor municipali;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul prevederilor art. 95(2) lit. “q” si (3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala;

 

                        CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Art. 1. - Se aproba cooperarea Consiliului Local al Sectorului 1 cu Municipiul 19 – Roma.

            Art. 2. - Directiile de specialitate din cadrul P.M.B si Consiliul Local al Sectorului 1 vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

 

 

           

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

 

 

 

 

Bucuresti, 04.09.2003

Nr. 232