Hotărârea nr. 227/2003

HOTARAREnr. 227 din 2003-09-04 HOTARIRE 227 din 04/09/2003 SE APROBA EXERCITAREA DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 A ATRIBUTIILOR DE INFIINTARE A SOCIETATII COMERCIALE "CET GRIRO" IN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1
HOT. 227 04/09/2003
HOTARIRE 227 din 04/09/2003

HOTARIRE    227 din 04/09/2003

SE APROBA EXERCITAREA DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 A ATRIBUTIILOR DE INFIINTARE A SOCIETATII COMERCIALE "CET GRIRO" IN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind exercitarea de catre Consiliul local al sectorului 1 a atributiilor de

infiintare a Societatii Comerciale “CET GRIRO”, precum si de aprobare a

Normelor de Organizare si Functionare ale acesteia

 

            Avand in vedere Raportul de specialitate al Biroului de legislatie avizare contracte din cadrul Primariei sectorului 1 si Expunerea de motive a consilierilor generali;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul prevederilor art. 95 alin.2 lit.”h”, alin.3 si art. 46 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A S T E:

 

            Art.1 – Se aproba exercitarea de catre Consiliul local al sectorului 1 a atributiilor de infiintare a Societatii Comerciale “CET GRIRO” in subordinea Consiliului local al sectorului 1 avand ca obiect principal de activitate producerea de energie electrica si termica.

            Art.2 – Se aproba exercitarea de catre Consiliul local al sectorului 1 a atributiilor privind aprobarea Normelor de Organizare si Functionare ale Societatii Comerciale “CET GRIRO”.

            Art.3 – Consiliul local al sectorului 1 va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

 

Bucuresti, 04.09.2003

Nr. 227