Hotărârea nr. 224/2003

HOTARAREnr. 224 din 2003-09-04 HOTARIRE 224 din 04/09/2003 SE REVOCA HOTARAREA C.G.M.B. REFERITOARE LA ELIBERAREA DIN FUNCTIA DE DIRECTOR GENERAL AL ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR A DOAMNEI LUMINITA MIHUTU SI NUMIREA IN FUNCTIA DE DIRECTOR GENERAL INTERIMAR A DOMNULUI BOSTAN VASILE
HOT. 224 04/09/2003
HOTARIRE 224 din 04/09/2003

HOTARIRE    224 din 04/09/2003

SE REVOCA HOTARAREA C.G.M.B. REFERITOARE LA ELIBERAREA DIN FUNCTIA DE DIRECTOR GENERAL AL ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR A DOAMNEI LUMINITA MIHUTU SI NUMIREA IN FUNCTIA DE DIRECTOR GENERAL INTERIMAR A DOMNULUI BOSTAN VASILE

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind revocarea Hotararii C.G.M.B. referitoare la eliberarea din

functia de director general al Administratiei Fondului Imobiliar a doamnei

LUMINITA MIHUTU si numirea in functia de director general interimar a

domnului BOSTAN VASILE

 

            Avand in vedere actiunea Prefectului Municipiului Bucuresti impotriva Hotararii C.G.M.B. nr. 201/2003;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile art. 77 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;

In temeiul art. 38(1) si (2) lit.”i” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A S T E:

 

            Articol unic – Se revoca Hotararea C.G.M.B. referitoare la eliberarea din functia de director general al Administratiei Fondului Imobiliar a doamnei LUMINITA MIHUTU si numirea in functia de director general interimar a domnului BOSTAN VASILE.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

 

Bucuresti, 04.09.2003

Nr. 224