Hotărârea nr. 219/2003

HOTARAREnr. 219 din 2003-09-04 HOTARIRE 219 din 04/09/2003 SE VALIDEAZA MANDATUL DE CONSILIER AL C.G.M.B. AL DOAMNEI GHEORGHE VICTORITA
HOT. 219 04/09/2003
HOTARIRE 219 din 04/09/2003

HOTARIRE    219 din 04/09/2003

SE VALIDEAZA MANDATUL DE CONSILIER AL C.G.M.B. AL DOAMNEI GHEORGHE VICTORITA

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind validarea unui mandat de consilier al

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

 

 

            Avand in vedere adresa Partidului Social Democrat prin care se propune in functia de consilier general doamna GHEORGHE VICTORITA, ca urmare a incetarii mandatului domnului CONSTANTIN BARNA STELICA;

            Vazand procesul-verbal al Comisiei de Validare a C.G.M.B. prin care se constata indeplinirea conditiilor pentru validarea mandatului de consilier al doamnei GHEORGHE VICTORITA;

            In conformitate cu prevederile art. 77(2) din Legea nr. 70/1991 modificata si completata, privind alegerile locale;

            In temeiul art. 34 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A S T E:

 

            Articol unic – Se valideaza mandatul de consilier al Consiliului General al Municipiului Bucuresti al doamnei GHEORGHE VICTORITA.

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

 

Bucuresti, 04.09.2003

Nr. 219