Hotărârea nr. 218/2003

HOTARAREnr. 218 din 2003-09-04 HOTARIRE 218 din 04/09/2003 SE IA ACT DE VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER, CA URMARE A NUMIRII DOMNULUI CONSTANTIN BARNA STELICA IN FUNCTIA DE VICEPRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOT. 218 04/09/2003
HOTARIRE 218 din 04/09/2003

HOTARIRE    218 din 04/09/2003

SE IA ACT DE VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER, CA URMARE A NUMIRII DOMNULUI CONSTANTIN BARNA STELICA IN FUNCTIA DE VICEPRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind vacantarea unui post de consilier al

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

 

 

Avand in vedere cererea scrisa a domnului CONSTANTIN BARNA STELICA, prin care renunta la calitatea de consilier municipal, ca urmare a numirii acestuia in functia de viceprimar general al Municipiului Bucuresti;

            Vazand procesul-verbal al Comisiei de Validare din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti, prin care se propune adoptarea unei hotarari prin care se ia act de incetarea unui mandat de consilier;

            In temeiul prevederilor art. 60 alin. 1 lit.”a” si “b” si alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A S T E:

 

            Articol unic:  Se ia act de vacantarea unui post de consilier, ca urmare a numirii domnului CONSTANTIN BARNA STELICA in functia de viceprimar general al Municipiului Bucuresti.

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Ion Victor Stan

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

 

Bucuresti, 04.09.2003

Nr. 218