Hotărârea nr. 217/2003

HOTARAREnr. 217 din 2003-08-28 HOTARIRE 217 din 28/08/2003 SE TRANSMIT DIN ADMINISTRAREA C.G.M.B IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 2 TERENURILE APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IDENTIFICATE CONFORM ANEXEI , IN VEDEREA ATRIBUIRII IN FOLOSINTA GRATUITA TINERILOR CU VARSTA CUPRINSA INTRE 18-35
HOT. 217 28/08/2003
HOTARIRE 217 din 28/08/2003

HOTARIRE    217 din 28/08/2003

SE TRANSMIT DIN ADMINISTRAREA C.G.M.B IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 2 TERENURILE APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IDENTIFICATE CONFORM ANEXEI , IN VEDEREA ATRIBUIRII IN FOLOSINTA GRATUITA TINERILOR CU VARSTA CUPRINSA INTRE 18-35

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind transmiterea in administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 a unor

terenuri situate pe raza sectorului 2

 

                Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti;

Luand in considerare Raportul de specialitate al Directiei Patrimoniu, Evidenta Proprietatii – Cadastru;

                Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

                In conformitate cu prevederile art. 1 (2) si art. 4 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala;         

                In temeiul prevederilor art. 38 (2) lit. “f”, art. 95 (2) lit. “f” si art. 125 (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala;

 

                                CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

                Art.1 - Se transmit din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti in administrarea Consiliului local al Sectorului 2 terenurile apartinand domeniului privat al municipiului Bucuresti, identificate conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare, in vederea atribuirii in folosinta gratuita tinerilor cu varsta cuprinsa intre 18-35 de ani, conform prevederilor Legii nr. 15/2003, pentru realizarea unor locuinte proprietate personala.

                Art. 2  - Schimbarea destinatiei terenurilor atrage dupa sine incetarea dreptului de admnistrare.

                Art. 3 - Consiliul Local aal sectorului 2 si Primarul Sectorului 2 vor asigura aducerea la indeplinirea prezentei hotarari.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Nineta Grigorescu Ploesteanu

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

Refuzat motivat de contrasemnare conform art. 85 lit. c din 2215/2001

Bucuresti, 28.08.2003

Nr. 217


 

 

Anexa la hotarare

TABEL CU TERENURILE CE VOR FI TRANSMISE IN ADMINISTRAREA

CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 2

 

 

 

NR.CRT.

ADRESA

SUPRAFATA(mp)

OBSERVATII

 

 

 

 

1

Intrarea Calatorului nr. 11

Sector 2

193 mp

Suprafetele exacte vor fi determinate in urma efectuarii

unor expertize topografice

2

Intrarea Calatorului nr. 13

Sector 2

210 mp

 

3

Intrarea Calatorului nr. 15

Sector 2

190 mp

 

4

Intrarea Calatorului nr. 17

Sector 2

243 mp

 

5

Str. Codalbitei nr. 45-49

Sector 2

655 mp

 

6

Sos. Colentina nr. 265-269

Sector 2

1510 mp

 

7

Str. Falticeni nr. 75

Sector 2

891 mp

 

8

Str. Gataia nr. 11A

Sector 2

388 mp

 

9

Str. Ilarion Chendi nr. 29

Sector 2

656 mp

 

10

Str. Lacul Inaca nr. 32

Sector 2

350 mp

 

12

Str. Saltului nr. 18A

Sector 2

294 mp

 

13

Str. Sipca nr. 18

Sector 2

195 mp

 

 

         Total suprafata    = 5748 mp

 


 

 

 

ANEXA NR. 1

 

 

Nr.

Crt.

ADRESA TEREN SOLICITAT

NR.

Suprafata

(mp)

OBSERVATII

1.        

Brana

33

119

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPRAFATA

VA FI

DETERMINATA CU

EXACTITATE

IN URMA UNEI

EXPERTIZE

TOPOGRAFICE

 

 

2.        

Brana

35

288

3.        

Calatorului

11

193

4.        

Calatorului

13

210

5.        

Calatorului

15

190

6.        

Calatorului

17

243

7.        

Caliman

7

296

8.        

Carausilor

38

300

9.        

Codalbitei

45-59

655

10.     

Colentina

265-269

1510

11.     

Dascalului

100

346

12.     

Enache Sandu

30

402

13.     

Falticeni

75

891

14.     

Falticeni

22

387

15.     

Gataia

11A

388

16.     

Ilarie Chendi

29

300

17.     

Lacul Ianca

32

350

18.     

Magura Vaii

49-51

359

19.     

Nicolaie Piriu

33

276

20.     

Nicolaie Piriu

33

271

21.     

Olanelor

29

300

22.     

Oituz

84

788

23.