Hotărârea nr. 215/2003

HOTARAREnr. 215 din 2003-08-28 HOTARIRE 215 din 28/08/2003 SE APROBA TARIFELE PENTRU MIJLOACELE DE TRANSPORT IN COMUN ALE REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT BUCURESTI, CONFORM ANEXEI
HOT. 215 28/08/2003
HOTARIRE 215 din 28/08/2003

HOTARIRE    215 din 28/08/2003

SE APROBA TARIFELE PENTRU MIJLOACELE DE TRANSPORT IN COMUN ALE REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT BUCURESTI, CONFORM ANEXEI

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

 

HOTARARE

privind majorarea tarifelor pe mijloacele de transport in comun ale

Regiei Autonome de Transport Bucuresti

 

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti;

            Tinand seama de Raportul de specialitate al Directiei Transporturi, Drumuri si Siguranta Circulatiei;

            Avand in vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In baza prevederilor Legii nr. 284/2002 pentru aprobarea O.G. nr. 86/2001 privind serviciile de transport public local de calatori;

            In temeiul prevederilor art. 38 (2) lit. “d” si art. 46 (3) si (5) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala;

 

                        CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Art. 1. Se aproba tarifele pentru mijloacele de transport in comun ale Regiei Autonome de Transport Bucuresti, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art. 2. Directiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti si Regia Autonoma de Transport Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

           

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Nineta Grigorescu Ploesteanu

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 28.08.2003

Nr. 215

 

 

 

 

 

ANEXA

                                                                                    La H.C.G.M.B. nr.

 

 

 

 

TARIFE

pentru mijloacele de transport in comun

ale Regiei Autonome de Transport Bucuresti

 

 

 

 

Nr.

crt.

TIP DE

TRANSPORT

TARIFE

I.

Transport

urban

lei/cal.

lei/ab.

 

 

 

 

1.

Bilete

8.000

-

2.

          Abonamente

 

 

 

                      - 1 linie

3.400

170.000

 

- 2 linii

1.900

190.000

 

      - generale

    1.666,67

250.000

 

 

 

 

II.

                   Linii

       preorasenesti

 

 

1.

                   Bilete

9.000

-

2.

                   Abonamente

 

 

 

                   - 1 linie

3.600

180.000

 

                   - 2 linii

2.000

200.000

 

                   - generale

    1.733,33

260.000