Hotărârea nr. 211/2003

HOTARAREnr. 211 din 2003-07-10 HOTARIRE 211 din 10/07/2003 PRIVIND ELIBARAREA DOMNULUI BRATU CONSTANTIN DIN FUNCTIA DE DIRECTOR GENERAL AL S.C. DRUPO S.A.
HOT. 211 10/07/2003
HOTARIRE 211 din 10/07/2003

HOTARIRE    211 din 10/07/2003

PRIVIND ELIBARAREA DOMNULUI BRATU CONSTANTIN DIN FUNCTIA DE DIRECTOR GENERAL AL S.C. DRUPO S.A.

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

Privind eliberarea domnului BRATU CONSTANTIN din functia de Director general al S.C. DRUPO S.A.

 

          Avand in vedere Nota reprezentantilor C.G.M.B. in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. DRUPO S.A.;

          Vazand raportul de specialitate al Directiei Generale de transporturi, Drumuri si Siguranta Circulatiei;

          In temeiul art. 38(1), art.38(2) lit. “isi lit.”j” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art.1 – Incepand cu data prezentei domnul BRATU CONSTANTIN se elibereaza di functia de director general al S.C. DRUPO S.A. si trece pe o functie de executie corespunzatoare pregatirii profesionale.

Art.2 – Se imputerniceste Primarul General ca in termen de cel mult 48 de ore sa numeasca director general al S.C. DRUPO S.A. pe o perioada determinata.

Art.3 – Primarul General, prin directiile de specialitate, va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

         

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Nineta Grigorescu Ploesteanu

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 10.07.2003

Nr. 211