Hotărârea nr. 210/2003

HOTARAREnr. 210 din 2003-07-10 HOTARIRE 210 din 10/07/2003 PENTRU INCETAREA APLICABILITATII HOTARARII C.G.M.B. NR. 166 / 19.06.2003
HOT. 210 10/07/2003
HOTARIRE 210 din 10/07/2003

HOTARIRE    210 din 10/07/2003

PENTRU INCETAREA APLICABILITATII HOTARARII C.G.M.B. NR. 166 / 19.06.2003

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

pentru incetarea aplicabilitatii Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.166/19.06.2003, privind transmiterea temporara a unor sectoare de drum din domeniul public al municipiului Bucuresti si din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti in domeniul public al statului si in administrarea Regiei Autonome Administratia Nationala a Drumurilor din Romania, in vederea realizarii unor lucrari urgente de reparatii

 

          Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General;

          Vazand raportul de specialitate al Directiei Generale de transporturi, Drumuri si Siguranta Circulatiei;

          In temeiul art. 38 alin.(2) lit. “f”, precum si al art. 46 alin.(5) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Articol unic Se ia act de incetarea aplicabilitatii Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 166/19.06.2003, privind transmiterea temporara a unor sectoare de drum din domeniul public al municipiului Bucuresti si din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti in domeniul public al statului si in administrarea Regiei Autonome Administratia Nationala a Drumurilor din Romania, in vederea realizarii unor lucrari urgente de reparatii.

         

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Nineta Grigorescu Ploesteanu

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 10.07.2003

Nr. 210