Hotărârea nr. 208/2003

HOTARAREnr. 208 din 2003-07-10 HOTARIRE 208 din 10/07/2003 PRIVIND PRELUNGIREA VALABILITATII CONTRACTULUI DE INCHIRIERE NR. 2071/14.10.1994 PENTRU SPATIUL CU ALTA DESTINATIE SITUAT IN CALEA SERBAN VODA NR. 219-221, SECTOR 4 INCHEIAT CU PATRONATUL NATIONAL ROMAN
HOT. 208 10/07/2003
HOTARIRE 208 din 10/07/2003

HOTARIRE    208 din 10/07/2003

PRIVIND PRELUNGIREA VALABILITATII CONTRACTULUI DE INCHIRIERE NR. 2071/14.10.1994 PENTRU SPATIUL CU ALTA DESTINATIE SITUAT IN CALEA SERBAN VODA NR. 219-221, SECTOR 4 INCHEIAT CU PATRONATUL NATIONAL ROMAN

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind prelungirea valabilitatii contractului de inchiriere nr.2071/14.10.1994 pentru spatiu cu alta destinatie situat in Calea Serban Voda nr.219-221, sector 4 incheiat cu Patronatul National Roman

 

          Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si Raportul de specialitate al Directiei Asistenta Sociala;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          Tinand seama de prevederile Hotararii nr.211/2000 a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, privind prelungirea sau reinoirea termenelor contractelor de inchiriere pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta;

In temeiul prevederilor art. 38 alin.(2) lit. “e”, lit.”m”, lit.”s”, art. 46 si ale art.96 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala;

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Articol unic Se prelungeste valabilitatea contractului de inchiriere nr.2071 din 14.10.1994, privind spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in Calea Serban Voda nr.219-221, sector 4, in suprafata de 328,40 mp si terenul aferent in suprafata de 787,20 mp, incheiat cu Patronatul National Roman cu destinatia sediu si alte activitati in conformitate cu statutul, pe termen de 5(cinci) ani de la data prezentei.

         

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Nineta Grigorescu Ploesteanu

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 10.07.2003

Nr. 208