Hotărârea nr. 201/2003

HOTARAREnr. 201 din 2003-06-26 HOTARIRE 201 din 26/06/2003 PRIVIND ELIBERAREA DIN FUNCTIA DE DIRECTOR GENERAL AL ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR A DOAMNEI LUMINITA MIHUTU SI NUMIREA DOMNULUI BOSTAN VASILE IN FUNCTIA DE DIRECTOR GENERAL INTERIMAR AL ACESTEI INSTITUTII PUBLICE
HOT. 201 26/06/2003
HOTARIRE 201 din 26/06/2003

HOTARIRE    201 din 26/06/2003

PRIVIND ELIBERAREA DIN FUNCTIA DE DIRECTOR GENERAL AL ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR A DOAMNEI LUMINITA MIHUTU SI NUMIREA DOMNULUI BOSTAN VASILE IN FUNCTIA DE DIRECTOR GENERAL INTERIMAR AL ACESTEI INSTITUTII PUBLICE

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind eliberarea din functia de director general al Administratiei Fondului Imobiliar a doamnei Luminita Mihutu si numirea  domnului Bostan Vasile in functia de director general interimar al acestei institutii publice

 

          Avand in vedere cererea doamnei Luminita Mihutu prin care solicita pensionarea anticipata partiala, aprobata de domnul Primar General Traian Basescu;

          [inand cont de expunerea de motive a consilierilor municipali;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale C.G.M.B.;

          In conformitate cu prevederile art.50 (1) din Legea nr.19/2000 si art.55 lit."b" din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii;

In temeiul art.38 (1) si (2) lit."i" din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

          Art.1 - Incepand cu data de 1 august 2003 doamna Luminita Mihutu se elibereaza din functia de director general al Administratiei Fondului Imobiliar, ca urmare a solicitarii de pensionare.

          Art.2- De la aceasta data domnul Bostan Vasile se numeste in functia de director general interimar al Administratiei Fondului Imobiliar, pana la ocuparea postului prin concurs, in conditiile legii.

          Art.3- Directiile de specialitate din cadrul P.M.B. si persoanele nominalizate in hotarare  vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Nineta Grigorescu Ploesteanu

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 26.06.2003

Nr.201